Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Εκδόθηκε σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2017 το ΦΕΚ ανανέωσης θητείας 1446 συναδέλφων που αιτήθηκαν την ανανέωση αυτής


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20 Φεβρουαρίου 2017  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ   Αρ. Φύλλου 156

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Με την υπ'αριθ. 9531 οικ. Φ.300.2/13-02-2017 απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «Απόφαση ανανέωσης της θητείας χιλίων τετρακοσίων εξήντα έξι (1466) Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» και
1. Με τις διατάξεις
α) του άρθρου 1 του ν. 3511/2006 (Α'258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) και ισχύει σήμερα,β) του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 123/ 2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
3. Την υπ’ αριθμ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β' 1618).
4. Την υπ’ αριθμ. 34671 Φ. 300.2/ 28-7-2011 απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ 4ΑΣΔΙ-ΘΣ3) «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».
5. Την υπ’ αριθμ. 57842 Φ. 300.2/ 13-12-2011 απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: 456ΖΙ-Ν4Ζ) «Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων, όσων δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα».
6. Την υπ’ αριθμ. 3708 Φ. 300.2/ 20-1-2012 απόφαση Α.Π.Σ. «Πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα». (ΦΕΚ 26 τ.Γ’/23-1-2012).
7. Την υπ’ αριθμ. 13727 οικ. Φ.109.1/25-05-2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Διαδικασία μονιμοποίησης ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Π.Π.Υ. και άλλο σχετικό θέμα» (Β' 1637).
8. Την υπ'αριθ. 38148 οικ. Φ.200.1 /10-6-2016 απόφαση Αρχηγού ΑΠΣ «Υποβολή αιτήσεων μονιμοποίησης
ή ανανέωσης πενταετούς θητείας των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης».
9. Την υπ’ αριθμ. 4107 οικ. Φ.200.1 /18-01-2017 διαταγή Α.Π.Σ.
10. Την υπ'αριθ. 6533 οικ. Φ. 200.1/30-01-2017 διαταγή Α.Π.Σ.
11. Την υπ'αριθ. 7390 οικ. Φ. 200.1/02-02-2017 διαταγή Α.Π.Σ.
12. Την υπ'αριθ. 7972 οικ. Φ. 200.1/06-02-2017 διαταγή Α.Π.Σ.
13. Την υπ'αριθ. 9003 οικ. Φ. 200.1/09-02-2017 διαταγή Α.Π.Σ. και
14. την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./9/31574 π.ε./10-02-2017 εγκριτική απόφαση της ΠΥΣ 33/2006, ανανεώνεται η θητεία των κάτωθι χιλίων τετρακοσίων εξήντα έξι (1466) Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης:

Για να δείτε το ΦΕΚ και τα 1446 ονόματα που ανανεώνουν τη θητεία πιέστε ΕΔΩ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΡΑ ΒΟΛΟΣ. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΕ 48 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΚ,43131
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 74/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 2242/25-4-2013 ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΓΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟY. E-mail: billi131169@gmail.com Κινητό: 6907540588ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΠΥ ΜΕ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΠΗΓΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΤΩΡΑ ΣΑΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΣ ΣΤΡΕΦΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. 
ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΓΑΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΣ ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 3. 15ΩΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ. Κ ΑΛΛΑ..ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 9:30 ΩΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΚΑΛΟΥΝΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΠΥ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ.

Παιχνίδια στις πλάτες των πενταετών και συμβασιούχων πυροσβεστών - άρθρο Απόστρατου ΠυροσβέστηΔεκαεννέα χρόνια ομηρίας είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά για όσους τα βιώνουν από το 1998 που εντάχθηκαν ως εποχικοί στο πυροσβεστικό σώμα. Έπαιξαν όλες οι κυβερνήσεις από τότε μέχρι σήμερα με την αγωνία και τον πόθο χιλιάδων ανθρώπων για μία σίγουρη εργασία και την εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Το ίδιο αλλά με ποιο απροκάλυπτο τρόπο το έκανε και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. 

Της έλαχε ο κλήρος να πάει ένα βήμα παραπέρα την βρώμικη δουλεία που είχαν ξεκινήσει σε βάρος των εργαζομένων της χώρας οι προκάτοχοι της, εφαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων εργασίας και τη συρρίκνωση των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα όπως αυτές που προσφέρει το Π.Σ.  

Ο στόχος είναι να γίνει σημαντική μείωση του μόνιμου προσωπικού. Με σκοπό να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι σχετικές πιστώσεις για το Π.Σ. Να εμπορευματοποιηθεί ένα κομμάτι προληπτικής πυροπροστασίας ή να περάσει σε επιχειρηματικά συμφέροντα, και να πλαισιωθεί ο κατασταλτικός τομέας από εθελοντικές υπηρεσίες  που θα λειτουργούν ανταποδοτικά με ευθύνη των δήμων.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό ξεκίνησε από το 1992 και μέχρι και σήμερα συμπληρώνεται συνεχώς. Άρχισαν με ποιο εντατικούς ρυθμούς να δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές εθελοντικές υπηρεσίες. 
Όταν θα πετύχουν οι δήμοι να αποσπάσουν ποιο αποδοτικά ανταποδοτικά τέλη, θα γεμίσει η χώρα από δαύτες. Ήρθε λοιπόν η στιγμή για την εντατικοποίηση της ανάπτυξης του στρατηγικού τους σχεδιασμού. 
Όλοι συγχρονισμένοι σε αυτόν το σκοπό. Κυβέρνηση, επιχειρηματικοί όμιλοι,  ΜΜΕ, συνδικαλιστικές ηγεσίες του χώρου, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια παρεμβαίνουν με συνεχείς εγκωμιαστικές δηλώσεις για τις εθελοντικές οργανώσεις και την υπέρ προβολή των δράσεων τους, με άρθρα, με συν διοργάνωση ημερίδων κ.λπ.  

Ήρθε λοιπόν η ώρα οι 5.500 περίπου  συμβασιούχοι και πενταετής να βλέπουν σιγά - σιγά την πόρτα της εξόδου από το Π.Σ. Μάλιστα πολύ εξ αυτών που προβλέπει η τροπολογία για τριετή παράταση θα αναγκαστούν να το πράξουν από μόνοι τους αφού προβλέπονται εξοντωτικές μεταθέσεις και μετακινήσεις με απόφαση του αρχηγού κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. 

Ο ρόλος τους λοιπόν ήταν μέχρι εδώ. Ο νόμος 3938/2011 ήταν το αναγκαίο μεταβατικό στάδιο παραπλάνησης, και εφησυχασμού των συμβασιούχων για να κερδίζουν χρόνο οι κυβερνήσεις για την ανάπτυξη των διαλυτικών σχεδιασμών τους σε βάρος της πυρασφάλειας της χώρας. Το αν ήταν αναμενόμενη ή όχι αυτή η εξέλιξη αρκεί κανείς να δει τα πραγματικά γεγονότα χωρίς συναισθηματικές αναστολές. 

Όταν καταργούσαν το 2011 τις 4.000  οργανικές  θέσεις μόνιμου προσωπικού, δεν το έκαναν για να τις ξανά συστήσουν πάλι από την αρχή όπως και σήμερα ακόμη παραπλανητικά αποτυπώνεται μέσα από την νομοθετική εξαπάτηση που κατέθεσαν ως τροπολογία. 
Όπως εξαπάτηση είναι το γεγονός ότι μιλάνε στην τροπολογία για την αυτοδίκαια μονιμοποίηση μετά την λήξη της τριετίας, αλλά λίγο παρακάτω προβλέπουν με πονηριά ότι με σχετική υπουργική απόφαση θα γίνεται η διευθέτηση των λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. 
Αυτό δηλαδή που επικαλούνται ως δικαιολογία και σήμερα, ότι από λάθος δεν προβλέφθηκε για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθετικής διάταξης, είτε με ευθύνη του Αρχηγείου του Π.Σ. είτε με ευθύνη  του Χ ή Ψ υπουργείου. 

Η μείωση της μισθολογικής τους δαπάνης για το 2017 κατά 1.571.000 ευρώ περίπου και οι ανύπαρκτες πιστώσεις για την μισθολογική τους αναβάθμιση  από πενταετούς σε μόνιμους ήταν ένα ακόμη καμπανάκι. Η διατήρηση των 4.000 οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς θητείας που αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα στο υπό ψήφιση σχέδιο Π.Δ. ΅ Για την ίδρυση νέων Π.Υ. και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Π.Σ. και Π.Υ. εντός αερολιμένων ¨. δεν έδειχνε καμία πρόθεση μονιμοποίησης των 2.100 εξ αυτών. 

Απλά τους ξεγελούσαν ξεδιάντροπα μέχρι την τελευταία στιγμή με πρακτικά μονιμοποίησης και ΅θετικές΅ κυβερνητικές προθέσεις για την διευθέτηση του εργασιακού τους ζητήματος. Ώσπου ήρθε η ώρα του αναμενομένου για τους ψυλλιασμένους  παραμυθιού με τον δράκο, βλέπε  θεσμούς. 

Όλα αυτά όμως ήταν γνωστά από τότε. Για τις σημερινές εξελίξεις  προειδοποιούσαν με κάθε τρόπο οι αγωνιστικες δυνάμεις που συσπειρώνονταν στην Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών. 
Απλά οι συνάδελφοι εργαζόμενοι συμβασιούχοι έπεφταν στις αλλεπάλληλες παγίδες που συνεχώς τους έστηναν, ώσπου να το τελικό αποτέλεσμα.  Είκοσι χρόνια κοντά έχασαν πολύτιμο χρόνο. Από τότε έπρεπε να έχουν υιοθετήσει την πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, σε όλο το φάσμα της πολιτικής προστασίας που υποφέρει από τεράστια κενά, χωρίς τις παρελκυστικές παραμέτρους και αποκλεισμούς που σκόπιμα έβαζαν μπροστά τους. ( βλέπε ύψος, ηλικία, στρατολογική ικανότητα, κ.λπ. ).

Αυτή την προοπτική εκφράζει και η πολύ ουσιαστική τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ προσαρμοσμένη πλήρως στις σημερινές συνθήκες.  Όσο όμως και αν ο αρμόδιος υπουργός προσπάθησε στην βουλή να την χαρακτηρίσει ως μη εναρμονισμένη με τα αιτήματα των εργαζομένων, οι ίδιοι εργαζόμενοι δηλώσαν δημόσια την πλήρη ικανοποίηση τους για αυτήν.

Μόνη διέξοδο των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα συμβασιούχων, πενταετών και μονίμων, ο διαρκής ενωτικός αγώνας με αγωνιστικό προσανατολισμό μέχρι να έρθουν οι απαιτούμενες λύσεις τόσο για το εργασιακά τους προβλήματα όσο και για την εδραίωση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού πλαισίου για την πυρασφάλειας της χώρας. 
      
 Μιχάηλ  Μιχάλης

 Ανθυποπυραγός Ε.Α. του Π.Σ.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Επιστολή συναδέλφου για δικαστική διεκδίκηση

Ημερομηνία: Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισες πενταετείς πυροσβέστες

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις,οι πενταετείς πυροσβέστες έχουν χωριστοί σε δύο κατηγορίες:

α) στους πεντ. πυροσβέστες με αυξημένες αρμοδιότητες και 
β) απλούς πεντ. Πυροσβέστες.

 Με αφορμή αυτό το διαχωρισμό, επιτρέψτε  με να εκφράσω δύο τρεις σκέψεις μου.

 Στους κόλπους των πενταετών πυροσβεστών υπάρχουν (με υπαιτιότητα του αρχηγείου του πυρ. σώματος ,της εκάστοτε κυβερνήσεως που προσπαθούσε να εξυπηρετήσει το κομματικό της κοινό καθώς επίσης και των πιέσεων των συνδικαλιστικών μας εκπροσώπων) άτομα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αναφορά τα τυπικά και ηλικιακά προσόντα. 

Έτσι έχουμε: πεντ. πυροσβέστες εξ ιδιωτών,πεντ. πυροσβέστες με λύκειο κάτω των 40 ετών σύμφωνα με το νόμο 3938/2011,πεντ. πυροσβέστες πάνω των 40 με λύκειο ,πεντ. πυροσβέστες που την επόμενη πενταετία συνταξιοδοτούνται,πεντ. πυροσβέστες απόφοιτοι δημοτικού ή γυμνασίου κ.τ.λ.
.
Λόγω αυτής της ανομοιογένειας υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα ,επιθυμίες ,διεκδικήσεις από τον καθένα μας.
Οι συνδικαλιστικοί μας εκπρόσωποι, προσπαθούν να ικανοποιήσουν όλες τις τάσεις ,πράγμα που είναι αδύνατο, κυρίως την εποχή της κρίσης όπου διανύουμε .Ο σοφός λαός μας λέει"δυο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη  δεν χωράνε".Φανταστείτε τα καρπούζια να είναι και τρία και τέσσερα. 
Αποτέλεσμα αυτής της ανομοιογένειας είναι να μην μπορούμε να πετύχουμε την μονιμοποίησή μας όλα αυτά τα χρόνια όπως έχουν πετύχει οι υπόλοιποι κλάδοι, ειδικοί φρουροί ,συνοριοφύλακες, εποπ, δημοτικοί αστυνομικοί κ.α. Λόγω του ενιαίου συνόλου τους.

Βλέποντας όλα  τα παραπάνω υπάρχει και μία κατηγορία πεντ. πυροσβεστών όπου αυτή τη στιγμή αδικείται κατάφορα και δυστυχώς δεν εισακούγεται από κανένα πλην εξαιρέσεων.
Είναι οι πενταετείς πυροσβέστες οι άνω των 40 ετών έως και 45 με λύκειο όταν ψηφίστηκε ο νόμος 3938/2011 .

Στοχοποιώ μόνο αυτήν την κατηγορία (ας με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι ) γιατί υπάρχει προηγούμενο σε μια πιθανή δικαστική διεκδίκηση να δικαιωθούμε , με τους δημοτικούς αστυνομικούς .Επίσης σε μια θετική εξέλιξη σε ενδεχόμενη δικαστική διεκδίκηση από τη συγκεκριμένη ομάδα πεντ. πυροσβεστών συνηγορεί και το  γεγονός ότι,τα όρια συνταξιοδότησης των εν στόλων αυξήθηκαν κατά περίπου τρία με πέντε έτη,πράγμα που θα έπρεπε και αναλογικά να αυξηθούν και στο νόμο 3938 /2011 κατά τρία με πέντε έτη. Καλώ όλους τους πεντ. πυροσβέστες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και τους ενδιαφέρει να προχωρήσουμε σ' ένα δικαστικό αγώνα που πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε να επικοινωνήσουν μαζί μου στο παρακάτω τηλέφωνο 6948743166 ή να στείλουν email στο tp461969@yahoo.gr

Με τιμή

ΤΥΛΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΠΥ 

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Απόσπασμα από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΕ΄, 16 Φεβρουαρίου 2017 . Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ  
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΕ΄, 16 Φεβρουαρίου 2017 . Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία  ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Άρθρο 13 
Μετά την παρ. 19 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθεται παράγραφος 20, ως εξής: 

Παρ.20

Μεταβατική διάταξη. Παρατείνεται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόµενων εδαφίων, για τρία (3) έτη, εκτός εάν ορισθεί µικρότερο χρονικό διάστηµα µε την κοινή απόφαση του πέµπτου εδαφίου, η θητεία των προσληφθέντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, πυροσβεστών πενταετούς θητείας, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρµόδια Συµβούλια προκειµένου να ενταχθούν στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό δυνάµει της παραγράφου 8 του παρόντος. 

Μετά το πέρας της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου ολοκληρώνεται αυτοδικαίως η διαδικασία ένταξης στο µόνιµο πυ- ροσβεστικό προσωπικό, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση.

Οι εντασσόµενοι καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Με όµοιο διάταγµα απονέµεται ο βαθµός του πυροσβέστη, για όλες τις συνέπειες σε σχέση µε την επετηρίδα και τις βαθµολογικές προαγωγές, µε αναδροµική ισχύ από την 9η Φεβρουάριου 2017.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω ένταξη και πριν την παρέλευση τριετίας. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων. Οι υπαγόµενοι στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου αποκτούν το δικαίωµα συµµετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις των παραγωγικών σχολών του Σώµατος, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόµος για τους πυροσβέστες. Μέχρι την ένταξή τους στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, οι υπαγόµενοι στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου που αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, µπορούν να απασχολούνται µε υπερωρίες, κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, µε πλήρη καθήκοντα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Σώµατος, µε τις αποζηµιώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α΄ και Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας, µπορεί να διενεργούνται µεταθέσεις και αποσπάσεις και γι’ αυτήν την κατηγορία προσωπικού, σύµφωνα µε τον κανονισµό µεταθέσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.»


  
Απόσπασμα πρακτικών από τις νομοτεχνικές ρυθμίσεις που έγιναν  στη συνεδρίαση  της βουλής στις 16/02/2017

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Ευχαριστούμε τον κ. Υπουργό.
Ακολουθεί ο κ. Τόσκας.
Κύριε Τόσκα, εσείς θα μιλήσετε για την τροπολογία 918 με ειδικό αριθμό 76, έτσι δεν είναι; Έχετε τον λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, η τροπολογία αφορά στο καθεστώς ένταξης των με πενταετή θητεία πυροσβεστών στο μόνιμο προσωπικό του Σώματος. Αφορά 2093 υπαλλήλους. Κατατίθεται αυτή η τροπολογία, επειδή οι ως τώρα διαδικασίες που υπήρχαν, που προβλέπονταν από τον ν. 3938/2011, παρουσίασαν προβλήματα τεχνικής και νομικής φύσης. Δεν έγιναν οι ρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν στο ενδιάμεσο διάστημα. Υπάρχουν προβληματισμοί σε ότι αφορά στους περιορισμούς των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα. 
Υπάρχει διαδικασία διαπραγμάτευσης αυτή τη στιγμή με τους θεσμούς για τη μονιμοποίηση η οποία μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε μερικές μέρες, ή πολύ σύντομα τέλος πάντων, Για το μεταβατικό διάστημα για κάλυψη αυτών των εργαζομένων, προτείνεται αυτή η μεταβατική διάταξη που προβλέπει τριετή παράταση της θητείας τους. Ορίζεται ότι ο χρόνος μέχρι τη ένταξη ορίζεται με τον βαθμό του πυροσβέστη. Καθορίζονται θέματα που αφορούν στη δυνατότητα εισαγωγής στις παραγωγικές σχολές των πυροσβεστών. Δίνονται καθήκοντα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με εύλογη οικονομική αποζημίωση. Έτσι καλύπτονται και οι νέες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν προέλθει από τη συμφωνία για την λειτουργία των νέων αεροδρομίων.

Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσω να γίνουν και δυο νομοτεχνικές διορθώσεις. Στο μέσο της πρώτης παραγράφου «οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν νέες οργανικές θέσεις», η λέξη «νέες» νομοτεχνικά νομίζω ότι είναι περιττή.
Στο τέλος της πρώτης σελίδας υπάρχει η εντός παρενθέσεως φράση «(περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 2)». Νομίζω ότι και αυτά τα αναγραφόμενα στην παρένθεση είναι περιττά νομοτεχνικά.
Σας ευχαριστώ.


Διαταγή του ΑΠΣ παράτασης χορήγησης ημερήσιων αναπαύσεων ή κανονικής αδείας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης


Δηλώδεις Ν. Τόσκα : «Δεν μπορούσε γίνει τίποτα καλύτερο τώρα» για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας
«Αναγκαστήκαμε να φέρουμε αυτήν τη μεταβατική διάταξη, που δεν μας ικανοποιεί κι εμάς, αλλά δεν μπορούσε γίνει τίποτα καλύτερο τώρα», ξεκαθάρισε και σήμερα για το θέμα των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας.

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι διατηρεί, και με την τροπολογία, την οποία έφερε χθες, την εργασιακή ανωμαλία στο Πυροσβεστικό Σώμα, που της κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κάλεσε τον αρμόδιο υπουργό να μελετήσει καλύτερα την τροπολογία του ΚΚΕ και όλες τις λύσεις που μπορεί να υπάρξουν, ώστε να τελειώσει οριστικά αυτό το ζήτημα. Επίσης, ζήτησε να πληροφορηθεί τι θα γίνει με τους πυροσβέστες, που δεν εμπίπτουν στη χθεσινή ρύθμιση και επίσης με τους εποχικούς.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχει υπογραφεί η ανανέωση των θητείας των 1.600 πυροσβεστών -πέραν δηλαδή των 2.093, οι οποίοι εντάσσονται στη διάταξη που ψηφίστηκε χθες- και έχει λήξει αυτό το θέμα. Για τους εποχικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Τόσκας ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί και φέτος ο περσινός προγραμματισμός.

«Το θέμα των πυροσβεστών, όλων των κατηγοριών, αποτελεί τεράστια στρέβλωση, που έρχεται από μακριά. Οι επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων δημιούργησαν τέτοιες καταστάσεις που μας φέρνουν σε δύσκολη θέση σήμερα», απάντησε, εξάλλου, στα ερωτήματα του κ. Κατσώτη.

Αναφερόμενος στην χθεσινή τροπολογία, ο κ. Τόσκας, τόνισε πως η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να δώσει μία λύση που μπορεί να μην ικανοποιεί το 100% τις προσδοκίες και αυτό που προέβλεπε ο νόμος. Αλλά, όπως εξήγησε, δεν είχε γίνει τίποτα για υλοποίηση του νόμου από το 2011 και όταν ξεκίνησαν οι κινήσεις για την υλοποίησή του, «προσκρούσαμε σε παράγοντες που έχουν σχέση και με τους θεσμούς».

«Πρέπει να συμμαζέψουμε την κατάσταση και τις στρεβλώσεις που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε να φέρουμε αυτήν τη μεταβατική διάταξη που δεν μας ικανοποιεί κι εμάς, αλλά δεν μπορούσε γίνει τίποτα καλύτερο τώρα», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός.