Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

Ενημέρωση μελών εφαρμογής του 24ωρου για το σύνολο των υπηρετούντων ΠΠΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ  
&  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ
Τ.Κ 69100   ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302                       
Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr         
E mail : ipapanast@gmail.comΠΡΟΣ : 1.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  3                              ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   16/02/2019


ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του 24ωρου για το σύνολο των υπηρετούντων ΠΠΥ  

Συνάδελφοι μετά την έκδοση του ΦΕΚ 454 που εκδόθηκε στις 15/02/2019 για το 24ωρο των ΠΠΥ, υπήρξαν  αρκετά  τηλέφωνα συναδέλφων οι οποίοι μπήκαν μεταγενέστερα του 2012, 2013 και δεν έχουν συμπληρώσει 5ετία σήμερα, με  το ερώτημα αν  εφαρμογή του 24ωρου συμπεριλαμβάνει και αυτούς ;


Σας γνωρίζουμε  ότι, στις 20 Φεβρουαρίου 2017 με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 156  ανανέωσαν την θητεία 1466 ΠΠΥ οι  οποίοι είχαν προσληφθεί στις  10/02/2012 κατά την πρώτη εφαρμογή  του Ν 3938/2011 , ακολούθησαν  47 άτομα που προσελήφθησαν το Δεκέμβριο του 2012 και  ανανέωσαν θητεία το Δεκέμβριο 2017  και 9 άτομα του προσελήφθησαν τον Ιούνιου του 2013, δηλαδή 1466 + 47 + 9 = 1522 σύνολο ατόμων που έχουν ανανεώσει τη θητεία τους μέχρι σήμερα .

Το Δεκέμβριου του 2015 προσελήφθησαν 75 ΠΠΥ  εξ εποχικών και τον Ιανουάριο του 2016 προσελήφθησαν  95 ΠΠΥ εξ ιδιωτών, σύνολο 170 ΠΠΥ που δεν έχουν ανανεώσει την 5ετία. 

Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω το ΦΕΚ 454 /  15/02/2019, για την εφαρμογή του 24ωρου στους ΠΠΥ  αφορά  1723 άτομα , δηλαδή συμπεριλαμβάνει  το σύνολο των υπηρετούντων ΠΠΥ χωρίς διακρίσεις και όχι τους 1522   που έχουν συμπληρώσει την 5ετία σήμερα . 

                                                                 Με τιμή το                                                                                                               
                                                Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
    κιν.  6948401282  & *750942                                                                 κιν. 6948775363   

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΦΕΚ 454 - 15/02/2019 ΓΙΑ ΤΟ 24ΩΡΟ ΤΩΝ ΠΠΥ

Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και προτεραιότητες του

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ  
&  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ   Τ.Κ 69100
ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302                       
Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr         
E mail : ipapanast@gmail.com

ΠΡΟΣ : 1.  ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  1                         ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   14/02/2019


ΘΕΜΑ :  Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και προτεραιότητες του 

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τις προτεραιότητες .

           Στις 14  Φεβρουαρίου 2019 συνήλθαν στα γραφεία του Σωματείου που στεγάζονται στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης στη ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής  τα 9 τακτικά εκλεγμένα μέλη που πλειοψήφησαν στις αρχαιρεσίες της 10/02/2019 , για τη σύσταση σε σώμα του νέο Διοικητικό Συμβουλίου του Σωματείου Πυροσβεστών  Μακεδονίας  Θράκης & Βορείου Αιγαίου .   

  Α.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΑΒΑΝ
1 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ          166
2 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 142
3 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 122
4 ΤΣΟΥΠΡΑΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                108
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ                     105
6 ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ              100
7 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ    89
8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ 74
9 ΤΥΛΛΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ                              64


Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, και όπως αυτό ορίζει, μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψαν τα παρακάτω :

1.    Παπαναστασίου  Ιωάννης       στο αξίωμα του Προέδρου
2.    Χριστοφορίδης  Χρήστος        στο αξίωμα του Αντιπροέδρου
3.    Διαμαντάκης  Αθανάσιος        στο αξίωμα του  Γ. Γραμματέα
4.    Τσελεμπίδης  Χρήστος            στο αξίωμα του Ταμία
5.    Τσούπρας Ευστράτιος  στο αξίωμα του Οργανωτικού Γραμ/τέα
6.     Γεωργιάδης  Γεώργιος      στο αξίωμα του Αναπλ. Γ. Γραμ/τέα 
6.     Αναστασίου  Αλέξιος             στο αξίωμα του Αναπλ.  Ταμία    
8.     Θεοδοράκης  Θεοχάρης          στο αξίωμα του Μέλους             
9.     Τύλλιος  Πέτρος                      στο αξίωμα του Μέλους
                                       

                               
Προτεραιότητες  για το νέο Δ.Σ.

1. Απορρόφηση επιλαχόντων 
2. Ανανέωση μέχρι συνταξιοδότησης των ΠΠΥ με πλήρη καθήκοντα  
3. Ένταξη στον πίνακα των 2008 & 2009
4. Ένταξη στον πίνακα όσων απόκτησαν μεταγενέστερα του 2014 απολυτήριο τίτλο 
5. Ένταξη  όσων είναι εκτός ρύθμισης σε καθήκοντα Πολιτικής Προστασίας πέραν της Δασοπυρόσβεσης Δασοπροστασίας  
6. Διεκδίκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ηλικιακή διάκριση των ΠΠΥ 
7. Σειρά αρχαιότητας πρώην ΠΠΥ που μονιμοποιήθηκαν
8. Μισθολογική μετάταξη από Υ.Ε. στη Δ.Ε. όσων απόκτησαν μεταγενέστερα απολυτήριο τίτλο λυκείου  

                                                                         Με τιμή το                                                                                                                  
                                              Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
    κιν.  6948401282  & *750942                                                                         κιν. 6948775363      

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Γενική Συνέλευση και αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη θεσμικών οργάνων και αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες του Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης & Βορείου Αιγαίου
Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της 10ης Φεβρουαρίου 2019 του  Σωματείου Πυροσβεστών Μακεδονίας Θράκης & Βορείου Αιγαίου για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Κομοτηνής  .
Ψήφισαν εκατόν εβδομήντα έξι (176) μέλη του Σωματείου, βρέθηκαν  έγκυρα  εκατόν εβδομήντα έξι (  176 ) ψηφοδέλτια, κανένα άκυρο και κανένα λευκό ψηφοδέλτιο .
Από τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα.


Εκλέγονται οι παρακάτω :

  Α.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΕΛΑΒΑΝ


1
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
166
2
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
142
3
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
122
4
ΤΣΟΥΠΡΑΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
108
5
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ
105
6
ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
100
7
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
89
8
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ
74
9
ΤΥΛΛΙΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ
64
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΕΛΑΒΑΝ


1
ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45
2
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ
40
3
ΠΟΝΤΙΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
13Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΕΛΑΒΑΝ


1
ΤΣΙΑΡΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
93
2
ΓΚΟΥΝΤΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
66
3
ΚΑΠΟΥΛΑΣ  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
46
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΕΛΑΒΑΝ


1
ΚΟΚΟΒΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
39
2
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
39
3
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
38


Γ.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙΕΛΑΒΑΝ


1
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
164
2
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
154
3
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ
129
4
ΓΚΟΥΝΤΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
129
5
ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
126
6
ΤΣΟΥΠΡΑΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
95
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙΕΛΑΒΑΝ


1
ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
85
2
ΚΑΠΟΥΛΑΣ  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
81
3
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ
71
4
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ
63


Τη Γενική Συνέλευση  τίμησε με την παρουσία του ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Δράμας κ. Χρήστος Καραγιαννίδης  

 
 Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Το πόρισμα των «σοφών» για τις πυρκαγιές μετά την τραγωδία στο Μάτι ... Πού εντοπίζονται τα αίτια του προβλήματος και οι προτάσεις της επιτροπής

Το πόρισμα των «σοφών» για τις πυρκαγιές μετά την τραγωδία στο Μάτι


Στα κενά και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στη διαχείριση των πυρκαγιών στη χώρα μας αναφέρεται το πόρισμα της αρμόδιας ανεξάρτητης επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, εξετάζοντας παράλληλα τις προοπτικές διαχείρισης των μελλοντικών πυρκαγιών και καταθέτοντας τις προτάσεις της προς την κατεύθυνση αυτή.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αυτή συστήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μετά τις φονικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στην Αττική.


Στο πόρισμά τους, που εκτείνεται σε 156 σελίδες, τα μέλη της επιτροπής, εμπειρογνώμονες και ειδικοί από διάφορους κλάδους, αναφέρουν πως οι πυρκαγιές αποτελούν διαχρονικά το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελληνικών δασών, που συνθέτουν ένα περίπλοκο, διαρκές και συνεχώς επιδεινούμενο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα. Γίνεται αναφορά στις διάφορες σοβαρές επιπτώσεις των πυρκαγιών (ανθρώπινες απώλειες, καταστροφές κατοικιών, καταστροφές αγροτικής παραγωγής, απώλεια ή υποβάθμιση των δασικών προϊόντων, κατακόρυφη αύξηση του κινδύνου πλημμυρών), ενώ επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα το φαινόμενο των πυρκαγιών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες χώρες παγκοσμίως – μεταξύ άλλων επειδή είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που δεν έχει ολοκληρώσει το εθνικό της κτηματολόγιο και δεν έχει δασολόγιο, ενώ όπως σημειώνεται δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας. Επίσης, τονίζεται πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου τα δαπανώμενα κονδύλια για την καταστολή είναι δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με την πρόληψη.

Τα αίτια του προβλήματος

Οι εμπειρογνώμονες κάνουν επίσης λόγο για χαοτική δομή και ελλείψεις του νομικού πλαισίου, ενώ καταγγέλλουν έμμεση αλλά συστηματική παρέμβαση στα θέματα της διαχείρισης των πυρκαγιών που εκδηλώνεται με την εμπλοκή κάθε κυβέρνησης στην επιλογή των αρχηγών των Σωμάτων και των θέσεων ευθύνης των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των πυρκαγιών. «Χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής παρέμβασης αποτελεί η περίπτωση της μεταφοράς της αρμοδιότητας της δασοπυρόσβεσης από τη Δασική Υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα η οποία έγινε χωρίς να υπάρξει καμία επιστημονική τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητά της, ενώ είναι εντυπωσιακό ότι εφαρμόστηκε με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε την 25/5/1998, δηλαδή ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος.

Τα στατιστικά στοιχεία τόσο του 1998 όσο και του 2000 αποδεικνύουν ότι το ΠΣ δεν ήταν έτοιμο, εκείνη τη στιγμή, να αναλάβει τα νέα καθήκοντα τα οποία του ανατέθηκαν. Η άκομψη αυτή πολιτική παρέμβαση δημιούργησε κλίμα αντιδικίας, καχυποψίας και αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κυριότερων υπηρεσιών που εμπλέκονται στα θέματα πυροπροστασίας των δασών, επισφραγίζοντας την αντιεπιστημονική προσέγγιση της πολιτικής εκείνης επιλογής με τον επιχειρησιακό διαχωρισμό της πρόληψης από την καταστολή των πυρκαγιών», αναφέρεται.

Γενικότερα, σαν βαθύτερα αίτια για το πρόβλημα των πυρκαγιών αναφέρονται τα εξής:

Η απουσία ενός εθνικού επιστημονικού, συντονιστικού φορέα για τον σχεδιασμό πολιτικής και στρατηγικής για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές ο οποίος να συνδέεται με την επιχειρησιακή πράξη.

Η έλλειψη ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Προστασίας από τις πυρκαγιές δασών και υπαίθρου το οποίο να ολοκληρώνει τις αρμοδιότητες και το ρόλο όλων των εμπλεκόμενων φορέων στα θέματα της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Η διάσπαση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της διαχείρισης των πυρκαγιών σε απομονωμένες και ασύνδετες δράσεις είτε πρόληψης είτε καταστολής, δημιουργώντας συντεχνιακά και υπηρεσιακά σιλό.

Η έλλειψη κλίματος και πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες και ιδιαίτερα μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας.
Η καταφανής πριμοδότηση της καταστολής σε σχέση με την πρόληψη τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης.

Η εξαφάνιση της πρόληψης μέσω της υποχρηματοδότησης των έργων που την αφορούν και την αποδόμηση της κάθετης οργάνωσης της Δασικής Υπηρεσίας η οποία θα υποστήριζε τον συντονισμό του έργου της πρόληψης των πυρκαγιών σε εθνικό επίπεδο.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις που δεν συνδυάζονται με επιστημονική τεκμηρίωση των αντίστοιχων επιλογών (όπως η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης με το ν.2612/1998).

Η έλλειψη επαγγελματικής και πιστοποιημένης εκπαίδευσης του προσωπικού για την κάλυψη επιχειρησιακών ρόλων διοίκησης των επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης.

Το χαμηλό επίπεδο συντονισμού για την αντιπυρική προστασία των δασών και ειδικότερα στη φάση της καταστολής.

Η διαχρονική αύξηση (τελευταίες δεκαετίες) της συνέχειας και του φορτίου της δασικής καύσιμης ύλης σαν συνέπεια της εγκατάλειψης και της υποχρηματοδότησης της διαχείρισης των δασών.

Η υπερβολική εξάρτηση του συστήματος δασοπυρόσβεσης από τα εναέρια μέσα.

Η μεταφορά πρακτικών πυρόσβεσης αστικών πυρκαγιών στις πυρκαγιές δασών και υπαίθρου.

Η στρεβλή αντίληψη της υπερβολικής είτε προστασίας είτε καταστολής στη διαχείριση του προβλήματος που οδηγεί στο παράδοξο των μεγάλων πυρκαγιών.

Το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που αντιλαμβάνεται τον δασικό χώρο ως γεωτεμάχιο και όχι ως παραγωγικό πόρο
Η έλλειψη αντίληψης του κινδύνου πυρκαγιάς στη ζώνη μείξης δασών-οικισμών και κυρίως

Ο αποκλεισμός της επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας από την επιχειρησιακή πράξη της διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου

Οι προτάσεις για τη διαχείριση των πυρκαγιών

Όσον αφορά στις προτάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος, στο πόρισμα τονίζεται πως η ύπαρξη ενός αποδοτικού, αποτελεσματικού αλλά κυρίως ορθολογικού συστήματος καταστολής των δασικών πυρκαγιών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση τους και την ελαχιστοποίηση των ζημιών που προκαλούν. Σε αυτό το σύγχρονο σύστημα, το πρόβλημα των πυρκαγιών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία ενιαία, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου, και όχι με μεμονωμένες και ασύνδετες υπηρεσίες και δράσεις πρόληψης ή καταστολής. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία ενός κεντρικού Οργανισμού (ή Φορέα) με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, με το προσωρινό όνομα Οργανισμός Διαχείρισης των Πυρκαγιών Δασών και Υπαίθρου (ΟΔΙΠΥ).

Ειδικότερα, ο ΟΔΙΠΥ θα πρέπει να εργαστεί ώστε να διασφαλιστούν, μεταξύ άλλων:

* Δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης πυρκαγιών δασών και υπαίθρου που θα περιλάβει τον ενιαίο και κοινό σχεδιασμό μέτρων και δράσεων διαχείρισης των πυρκαγιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης με τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.

* Αναθεώρηση της διάρκειας και της έναρξης-λήξης αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή.

* Δημιουργία ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου εθνικού συστήματος εκτίμησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών.

* Εξισορρόπηση της σχέσης και εξορθολογισμός των δαπανών μεταξύ πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

* Αξιοποίηση της χρήσης όλων των πόρων βάσει κεντρικού σχεδιασμού και με έμφαση στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του συστήματος της δασοπυρόσβεσης.

* Διενέργεια κοινών ετήσιων και περιοδικών ασκήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για εξοικείωση των συμμετεχόντων όσον αφορά ρόλους και διαδικασίες (ειδικότερα με τους κανόνες εμπλοκής), για εκπαιδευτικούς σκοπούς (στο πλαίσιο πιστοποιημένης εκπαίδευσης) και για αξιολόγηση της ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων.

* Σε συνεργασία με την ΓΓΠΠ (ΕΥΔΕΑ), ανάπτυξη ενοποιημένου και κοινού συστήματος διοίκησης περιστατικών καταστολής των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου (NIMS/ICS) βασισμένο στις αρχές της επιχειρησιακής συνεργασίας, τη διάθεση και την αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων (υπηρεσιών) όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

* Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος αναφοράς ημερήσιας ετοιμότητας (αντιπυρική περίοδος) των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα αντιπυρικής προστασίας και συστήματος καταγραφής και χαρτογράφησης χρηματοδοτούμενων έργων πρόληψης (π.χ. ΟΤΑ).

* Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την καλλιέργεια της αντίληψης ασφάλειας (από τις πυρκαγιές) και την ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στον κύκλο διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου.

Μεταξύ άλλων, οι ειδικοί προτείνουν μία σειρά αλλαγών δομής, λειτουργίας και φιλοσοφίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, και ειδικότερα:

Να μειωθεί ο βαθμός εξάρτησης της δασοπυρόσβεσης από τα εναέρια μέσα και να περιοριστεί το συνολικό κόστος (απόκτηση και λειτουργία, ενοικίαση) της καταστολής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους όπως αλλαγές στον επιχειρησιακό τρόπο χρήσης, βελτίωση στην αποστολή από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ), μείωση ωρών πτήσης για μετακινήσεις και ανεφοδιασμό των Ε/Π με έξυπνη οργάνωση αυτών, επιλογή κατάλληλων μέσων, κ.λπ.

Να βελτιωθεί ουσιαστικά η εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών του ΠΣ αλλά και των εθελοντών που εκπαιδεύει.
Να επανεξετασθεί ο τρόπος κατανομής των ωρών εργασίας του προσωπικού του ΠΣ (όχι 24ωρες βάρδιες) για καλύτερη διαθεσιμότητα και αποτελεσματικότητα του προσωπικού.

Να βελτιωθεί η αξιοποίηση από το ΠΣ διάφορων καινοτόμων λύσεων, νέων τεχνολογιών και μέσων που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του ΠΣ, λαμβάνοντας πάντοτε υπ΄ όψιν και το κόστος (αποδοτικότητα).

Να γίνει άνοιγμα του ΠΣ στη συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς στη διαχείριση των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου για την απόκτηση εκσυγχρονιστικής υπηρεσιακής αντίληψης.

Να ενισχυθεί η αξιοποίηση των εθελοντών από το ΠΣ σε θέματα πρόληψης και καταστολής μετά από αντίστοιχη πιστοποιημένη εκπαίδευση.

Να δοθεί έμφαση στη χρήση επίγειων δυνάμεων και μέσων (μηχανημάτων και εργαλείων) στη δασοπυρόσβεση.

Να αξιοποιηθούν με ορθολογικό σχεδιασμό τα πλεονεκτήματα της χρήσης των εναέριων μέσων με έμφαση στη χρήση ελικοπτέρων.

Να διασφαλιστεί η λειτουργία των τοπικών εθελοντικών κλιμακίων κατά τη θερινή περίοδο με στελέχωση από Εθελοντές Πυροσβέστες, µε ευθύνη των τοπικών αρχών, τα οποίοι θα διοικούνται από προσωπικό του ΠΣ.

Να αξιοποιηθεί το προσωπικό του ΠΣ με ειδικότητα δασολόγου (τουλάχιστον) σαν προσωπικού ειδικών καθηκόντων με αποκλειστική απασχόληση σε θέματα διαχείρισης των πυρκαγιών δασών και υπαίθρου.

Να αποσυνδεθεί η πρόσληψη εποχικού προσωπικού δασοπυρόσβεσης από τα προβλεπόμενα σήμερα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και να συνδεθεί μόνο με κριτήρια εμπειρίας, γνώσεων και φυσικής κατάστασης.

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα πιστοποιημένης εκπαίδευσης ώστε να πιστοποιηθεί όλο το προσωπικό του ΠΣ σε ρόλους διαχείρισης και διοίκησης περιστατικών πυρκαγιών δασών και υπαίθρου.

Να διασφαλιστεί η ενοποίηση των πληροφοριών των επιμέρους Συντονιστικών Κέντρων με σκοπό να δημιουργηθεί κοινή επιχειρησιακή εικόνας που θα διαμοιράζεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη διάρκεια περιστατικών μεγάλης κλίμακας.

Περαιτέρω αξιοποίηση του συστήματος ENGAGE του ΠΣ και επέκτασή του με λειτουργίες διαχείρισης πυρκαγιών. Σύνδεση του με αλλά συστήματα που διαθέτουν επιχειρησιακά δεδομένα. Διάθεση πρόσβασης μέρους των πληροφοριών του σε συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες.
ΠΗΓΗ : Newsbeast