Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Ελεύθερη μετακίνηση πυροσβεστικού προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας. Στο παρά 1 από την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.




Ελεύθερη μετακίνηση πυροσβεστικού προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Συγκοινωνίας. Στο παρά 1 από την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.


Προς Aν.Υπουργό Εσωτερικών κ.Ν.Τόσκα                10-10-2017


Στο παρά 1 από την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 


Εδώ και πολλούς μήνες, σε μια σειρά παρεμβάσεις τόσο της Ένωσής μας, όσο και από κοινού με τα σωματεία του κλάδου μας, σας έχουμε θέσει το ζήτημα της τακτοποίησης της «μετακίνησης του πυροσβεστικού προσωπικού στα μέσα μαζικής κυκλοφορίας», ενόψει της έναρξης λειτουργίας του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου». 

Μέχρι και σήμερα στο «παρά 1», της έναρξης της παραπάνω διαδικασίας, ουδεμία πληροφόρηση διαθέτουμε για τη ρύθμιση του παραπάνω ζητήματος. 

Εμπιστευόμενοι, την προ καιρού, διαβεβαίωση σας περί της πολιτικής σας πρόθεσης να επιλύσετε θετικά το ζήτημα, σας μεταφέρουμε, την ανησυχία πολλών συναδέλφων για την μη απτή υλοποίησή του και αναμένουμε σε «πυροσβεστικό χρόνο» την ανταπόκρισή σας. 


                                 Μετά τιμής
                     Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης                           Αναστάσιος Μανιάτης