Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Ενημέρωση για την Πρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών την 6μηνη εργασία ίση με τη διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου αλλά και την προσοχή στις προθεσμίες κατάθεσης των υγειονομικών εξετάσεων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ      &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ 
Τ.Κ 69100   ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :  2510 611302
Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr               
E mail : ipapanast@gmail.com
ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  390                                                                         ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   27/04/2018


 ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για την Πρόσληψη των  Συμβασιούχων Πυροσβεστών την  6μηνη εργασία ίση με τη διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου 


Συνάδελφοι ,  ένα χρόνιο αίτημα για αύξηση των μηνών εργασίας έγινε αποδεκτό .
Θεωρούμε ως ένα θετικό βήμα πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, την επαναπρόσληψη των Συμβασιούχων Πυροσβεστών για τα έτη 2018 και 2019 αλλά και τη δυνατότητα εργασίας τους έως  6μηνες ανά έτος, που πέρα από την ενίσχυση των υπηρεσιών ενισχύονται και οι συνάδελφοι στο αγώνα επιβίωσης.
Το δε ανώτερο όριο πρόσληψης θεωρείται αυτό των 17 Συμβατικών Περιόδων, όριο το οποίο  δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν προσληφθεί μεταγενέστερα του 2003 κατά την πρώτη πρόσληψη, να προσλαμβάνονται και μετά το 2019, μέχρι την συμπλήρωση των 17 Συμβατικών Περιόδων που ορίζει η νέα διάταξη στο νόμο .

Την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018  πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής στο σχέδιο νόμου, η Τροπολογία  Προσθήκη για την  πρόσληψη των Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης, οποία είναι εντελώς διαφοροποιημένη από την πρώτη την  οποία σας θέσαμε υπόψη στις 30 Μαρτίου 2018 και ζητήσαμε την αύξηση των μηνών εργασίας .Η οποία   ανάφερε ότι  (προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα επαναπρόσληψής  τους και για το έτος 2019, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του ως άνω διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Μαρτίου. Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες ετησίως).

Ενώ η αναμορφωμένη Τροπολογία που υπεγράφη στις 24/04/2018 και πέρασε στις 25/04/2018 αναφέρει ότι (προσλαμβάνονται εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του ως άνω διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για το έτος 2019.  Η διάρκεια της απασχόλησης τους δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες ετησίως.
Οι ανάγκες για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού  πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 30η Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των (17) συμβατικών περιόδων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου . 

Την ίδια μέρα και πριν την ψήφιση της Τροπολογίας, δηλαδή την Τετάρτη 25/04/2018 εκδόθηκε από το Αρχηγείο η διαταγή υγειονομικών  εξετάσεων των  οποίων η προθεσμία  είναι από την έκδοση της διαταγής δηλαδή από την Τετάρτη 25 έως και τη Δευτέρα  30 Απριλίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΩΝ 

Την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. όλες ΠΕ.ΠΥ.Δ θα πρέπει να αποστείλουν στο Αρχηγείο τον αριθμό ανά (ειδικότητα και υπηρεσία) των Συμβασιούχων Πυροσβεστών που κατέθεσαν τις υγειονομικές εξετάσεις για την επαναπρόσληψή τους, αφού η κατάθεση αυτών θεωρείται απαραίτητη για την πρόσληψή τους .

Στην  Έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους, επίσης αναγράφετε η δαπάνη για το έτος 2018 για την καταβολή πάσης φύσεως δαπανών αποδοχών και αμοιβών στο προσλαμβανόμενο προσωπικό, η οποία εκτιμάται στο ποσό 12,5 εκ. ευρώ περίπου για την απασχόληση η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τους 6μηνες. 

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 ο νόμος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας  έφυγε από τη Βουλή στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να πάρει ΦΕΚ ως επείγων .  

Τη Δευτέρα  30 Απριλίου 2018 αναμένουμε τη διαταγή πρόσληψης των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και την ημερομηνία πρόσληψης τους για τη φετινή αντιπυρική/ συμβατική περίοδο.

Επίσης η νέα ΠΥΣ που απαιτείται για την αύξηση των μηνών εργασίας είναι στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την οποία μας ενημέρωσαν ότι θα είναι έτοιμη και δεν θα υπάρξει θέμα .
Σε νεότερη ενημέρωση θα σας γνωρίσουμε και για τις συναντήσεις μας στην Αθήνα, με φορείς , Βουλευτές , Αρχηγείο, κόμματα και δικηγόρους που αφορούν το σύνολο των θεμάτων που αφορούν όλους τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε ως Σωματείο και ως ένωση Σωματείων  . 


                                                                           Με τιμή για το                                                                                                                Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               H  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         ΑΣΤΡΟΥΔΗ  ΔΗ ΜΗΤΡΑ            κιν.  6948401282  & *750942                                                            κιν. 6988615400  & * 715400