Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την καταβολή επιδόματος επικινδύνου και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης