Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018

Απάντηση του Αρχηγείου ΠΣ στο ερώτημα που έθεσε ο Συνήγορος του Πολίτη, για την ηλικιακή διάκριση ένταξης ΠΠΥ που ανανέωσαν τη θητεία στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό