Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑΈκκληση για αίμα για γυναίκα συναδέλφου , στο όνομα Παπαγεωργίου Παρασκευή, Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ρίου Πατρών .

Τηλέφωνα επικοινωνίας 
Πανόπουλος Βαγγέλης 6947 766617
Παπαγεωργίου Παρασκευή 6955 218251