Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Διαταγή του ΑΠΣ για τον καθορισμό εκτός έδρας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών