Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Διαταγή για υπερωριακή και νυχτερινή εργασία καθώς Κυριακές και εξαιρέσιμες των Συμβασιούχων Πυροσβεστών