Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Διαταγή υγειονομικών εξετάσεων Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης από την Τρίτη 16/5/2017 έως και Παρασκευή 26/5/2017