Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΠΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΥΧΤΕΡΙΝA - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ 1856 ΠΠΥ

Για τη διαταγή του ΑΠΣ σε pdf πιέστε ΕΔΩ