Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Ενημερωτικό σημείωμα της Δικηγόρου προς το Σωματείο για την αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Ακυρωτικού Εφετείου Αθηνών σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της ένταξης των 2.093 ΠΠΥ στο μόνιμο προσωπικό


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
XΕΥΔΕΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 104 34
ΤΗΛ: 8252477 FAX: 8256291
E-mail: douba@otenet.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΜΠΑ


Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΘΡΑΚΗΣ  &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας ενημερώνω ότι, η ασκηθείσα και κατατεθείσα στις 7.4.2017 αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Ακυρωτικού Εφετείου Αθηνών σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της ένταξης των 2.093 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στο Ε΄ Τμήμα του ως άνω Δικαστηρίου κατά την δικάσιμο της 10ης Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ..
Ενόψει της ως άνω εξέλιξης, σας επισημαίνω και πάλι ότι ο καθένας από τους συμμετέχοντες αιτούντες στην ως άνω αίτηση ακύρωσης θα πρέπει κατά τον χρόνο συζήτησης της υπόθεσης (10.11.2017) στο Διοικητικό Ακυρωτικό Εφετείο, να μου παράσχει δικαστική πληρεξουσιότητα για να τον εκπροσωπήσω στη δίκη, η οποία πληρεξουσιότητα παρέχεται είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση σας στο Δικαστήριο, είτε με συμβολαιογραφική πράξη, δηλαδή με ειδικό δικαστικό πληρεξούσιο που συντάσσεται σε συμβολαιογράφο της επιλογής σας. Σας τονίζω ότι, όποιος αιτών, είτε δεν εμφανιστεί αυτοπροσώπως στη δίκη, είτε δεν μου έχει αποστείλει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, θα δικαστεί ως απών και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν θα τον αφορά. Παρέχεται δε η δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης με τον εκάστοτε συμβολαιογράφο, η σύνταξη κοινού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, στο οποίο οι αιτούντες Π.Π.Υ.– εντολείς, θα παρέχουν σε εμένα την εντολοδόχο δικηγόρο την ίδια ακριβώς εντολή.
Εντός της εβδομάδας θα αποστείλω στο σωματείο σας, από όπου μπορείτε να το ζητάτε, αλλά και σε όσους αιτούντες έχουν αναγράψει στο δελτίο προσφεύγοντος email, το σχέδιο ειδικού δικαστικού πληρεξουσίου με τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να απευθυνθείτε σε συμβολαιογράφο της επιλογής σας για την σύνταξη και υπογραφή του.
ΠΡΟΣΟΧΗ Το ακριβές αντίγραφο του ειδικού δικαστικού πληρεξουσίου που θα σας χορηγήσει ο συμβολαιογράφος, θα μου το αποστείλετε μόνο ταχυδρομικά (ούτε με φαξ, ούτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος), γιατί απαιτείται η προσκόμιση του στο Δικαστήριο σε πρωτότυπη μορφή, το αργότερο έως και τις 15 Οκτωβρίου 2017.
Τα στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής είναι :
Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα, δικηγόρος, Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, email: douba@otenet.gr, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977690909 και fax : 210-8256291.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Α. Ντούμπα
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω