Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α ΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ