Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Ενημέρωση από το Σωματείο για την υπαγωγή στο 27ο Μ.Κ. των ΠΠΥ που εντάχθηκαν στο μόνιμο προσωπικό του ΠΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ      &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ    
Τ.Κ 69100   ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302      Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr                  
E mail : ipapanast@gmail.com

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  408                         ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   18/05/2018  ΘΕΜΑ : Ενημέρωση  για την υπαγωγή στο 27ο Μ.Κ.  των ΠΠΥ που εντάχθηκαν στο μόνιμο προσωπικό του ΠΣ


Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4472/2017, και την παροχή οδηγιών της Εγκυκλίου με  αριθμό πρωτ. οικ. 52259/ΔΕΠ από 19.7.2017 όπου περιέχει πίνακα με τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών που κατατάσσονται στην Κατηγορία Β΄ στην οποία εντάσσονται οι ΠΠΥ που μονιμοποιηθήκαν,  ενώ όσοι έχουν ανανεώσει υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο, προκύπτει ότι :
Από 0 έως και 4 έτη υπηρεσίας υπάγεσαι στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο
Από 5 έως και 9 έτη υπάγεσαι στο 27ο μισθολογικό κλιμάκιο
Στα 10 έτη στο 26ο μισθολογικό κλιμάκιο
Στα 11 έτη υπάγεσαι στο 25ο μισθολογικό κλιμάκιο
Στα 12 και 13 έτη υπάγεσαι στο 24ο μισθολογικό κλιμάκιο
Στα 15 έτη υπάγεσαι στο 23ο μισθολογικό κλιμάκιο και εκεί τερματίζει ο Πυροσβέστης όσα χρόνια υπηρεσίας και να έχει. 

Συνεπώς, οι ΠΠΥ που μονιμοποιήθηκαν  κατατάχθηκαν  στο 27ο κλιμάκιο λόγω της αναγνώρισης των 6 ετών στο Σώμα (2ος 2012 έως 2ος 2018). Εφόσον αναγνωριστεί μισθολογικά και η προϋπηρεσία του καθενός ως εποχικός, όσοι συμπληρώνουν έτη των 10 και άνω ετών θα καταταχθούν στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια.

Σύμφωνα με το Ν. 4472/2017  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ και τα άρθρα 124 και 125 που σας παραθέτουμε παρακάτω :
Άρθρο 124   Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης
Γ ια τη μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δημιουργούνται τέσσερις (4) κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση των στελεχών αυτών. Οι κατηγορίες αυτές διακρίνονται ως εξής:
Β. Κατηγορία Β': για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α'176), για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 125    Βασικός μισθός
Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία κατάταξης διαμορφώνονται ως εξής:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
23
1655
23
1245

24
1628
24
1185

25
1575
25
1115

26
1525
26
1085

27
1475
27
1045


28
1335
28
985
                                                                         Με τιμή για το                                                                                                                            Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           H  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                     ΑΣΤΡΟΥΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ      
κιν.  6948401282  & *750942                                                       κιν. 6988615400  & * 715400