Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Υποβολή προτάσεων του Σωματείου μας περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του ΠΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ      &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ 
Τ.Κ 69100   ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302         Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr           
E mail : ipapanast@gmail.com


ΠΡΟΣ : ΑΠΣ  ΔΙ. Σ. Σ. Ε-ΤΜ. ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ     email disse1@psnet.gr

ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  392                                                                                 ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   30/04/2018  

 ΘΕΜΑ : Υποβολή προτάσεων περί θεμάτων προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του ΠΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ : 

Το Πυροσβεστικό Σώμα ως βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας της χώρας ως αποστολή έχει    την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, καθώς και του δασικού πλούτου και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών, καθώς και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές.
Για την εκπλήρωση αυτής αποστολής το Πυροσβεστικό Σώμα, στηρίζεται στο έμψυχο δυναμικό στο μηχανολογικό εξοπλισμό την εκπαίδευση και γνώση. 
Η πολιτεία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, οφείλει να στηρίξει και να σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία και ετοιμότητα των υπηρεσιών, σε συνάρτηση πάντα με την καλύτερη δυνατή  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και την προστασία του από εγγενείς κινδύνους.  Το έμψυχο δυναμικό είναι το ενεργό κομμάτι που κάνει τη διαφορά στο  Πυροσβεστικό Σώμα, που εδώ και χρόνια έρχεται σταθερά πρώτο σε αναγνώριση και την καταξίωση από τους πολίτες αυτής της χώρας .

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να επισημάνουμε δυο  αδυναμίες που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας του προσωπικού και αυτές είναι :
Α) Η υποχρηματοδότηση 
Β) Η έλλειψη κανονιστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος .

Είναι γνωστό ότι από το 2009 μέχρι σήμερα, τα κονδύλια που αφορούν τον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος είναι μειωμένα, έτσι οι δαπάνες για τις λειτουργικές ανάγκες  του, εδώ και μια δεκαετία δεν ανταποκρίνονται στις εκ διαμέτρου ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις . 

Συνέπεια της υποχρηματοδότησης είναι η όξυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το προσωπικό της Πυροσβεστικού Σώματος από ελλείψεις στην (υλικοτεχνική υποδομή, μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας)  προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αποστολής του.

Επίσης με τη δημοσίευση του Ν. 3144/03 που προέβλεπε τη δυνατότητα να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Νόμου 1568/1985 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος,  εκκρεμούν ακόμα και σήμερα μετά την πάροδο δεκαπέντε χρόνων για την εφαρμογή μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, προεδρικά διατάγματα και κανονιστικές πράξεις . 

Συνέπεια της επικρατούσας κατάστασης, η μη προσλήψεις γιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφαλείας λόγου δημοσιονομικού κόστους,  που έχει ως αποτέλεσμα το προσωπικό να εκτίθεται σε  σοβαρούς  κίνδυνους καθημερινά κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε  εγγράφως τις θέσεις και τις προτάσεις  του Σωματείου μας  σε δύο θεματικές ενότητες, που αφορούν τις ελλείψεις που έχουμε εντοπίσει οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την Υγεία  την Ασφάλεια την ασφαλή μεταφορά και την αποτελεσματικότητα . 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας για το ΠΣ.

Παρατηρήσεις :

Οι πυροσβέστες καθημερινά στο επιχειρησιακό σκέλος εμπλέκονται σε κάθε λογής  συμβάντα και  επαφή  τους με κινδύνους  που δεν αφορούν μόνο με το έργο της πυρόσβεσης – διάσωσης αλλά και  μολυσματικούς κινδύνους,  τους οποίους αρκετές φορές δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ώστε να αντιμετωπίσουν  .

Η εργασία των πυροσβεστών λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον και συνθήκες ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό . Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι ιδιαίτερα αυξημένος, λόγω τους χρήσης βαρέων μηχανημάτων, συστημάτων διάσωσης, μεταφοράς εξοπλισμού, επεμβάσεις σε στενούς χώρους, εκθέσεις σε υψηλές θερμοκρασίες και καπνούς. Οι πυροσβέστες εκτίθενται σε πολλά προϊόντα καύσης, καπνό, αέρια, τοξικά και χημικά. 

Σε μεγάλης εκτάσεως συμβάντα που απαιτείται μεγάλος αριθμός προσωπικού και χρόνου επέμβασης,  μακριά από αστικούς ιστούς και υγειονομικές υπηρεσίες, όπως  (Δασικές πυρκαγιές),  το προσωπικό εργάζεται κάτω από  δυσμενείς και αντίξοες συνθήκες επέμβασης, υπό πίεση,  ακανόνιστα επαναλαμβανόμενα ωράρια εργασίας, έκθεση  σε υψηλές θερμοκρασίες και τη χημική σύνθεση του καπνού των δασικών πυρκαγιών  με επιπτώσεις στην υγεία, δυσπρόσιτα μορφολογικά εδάφη, που συνδυαστικά όλοι αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τους κινδύνους ατυχήματος και τραυματισμού από (πτώση, έγκαυμα, τσίμπημα, κ.α.).

Τα μέτρα αντιμετώπισης ενός σοβαρού τραυματισμού κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι από ελλιπή έως ανύπαρκτα , τόσο στο εξοπλισμό παροχής των πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) στο τόπο του ατυχήματος, την  εκτίμησης τους κατάστασης του παθόντα από ιατρό εργασίας επίσης στο τόπο επιχειρήσεων, όσο και σε μηχανολογικό και ιατρικό εξοπλισμό (Ασθενοφόρο ή ελικόπτερο) σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η άμεση   μεταφορά ή αερομεταφορά  σε Νοσοκομείο .  Ο κρίσιμος χρόνος αντιμετώπισης και μεταφοράς σοβαρών  περιστατικών, είναι καθοριστικός πολλές φορές για την  αποφυγή απώλειας  ζωής ή σοβαρών επιπτώσεων στη υγεία ή το χρόνο  αποθεραπείας  αλλά και την ποιότητα ζωής μετά την αποθεραπεία . 

Ελλιπείς καθαριότητα τους χώρους των πυροσβεστικών σταθμών, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο εμφάνισης και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών που θέτει σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο την δική τους υγεία, αλλά και των οικογενειών τους.
Προτείνουμε :

1. Την ίδρυση Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος  και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και δράσεων .

2. Την ίδρυση παραρτήματων του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας του  Πυροσβεστικού Σώματος  σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση ΠΕ.ΠΥ.Δ.

3. Πρόσληψη ειδικευμένων ιατρών εργασίας ανά Π.Ε.Π.Υ.Δ. 

4. Παρακολούθηση της υγείας όλου του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανά ΠΕ.ΠΥ.Δ από τους ιατρούς εργασίας, με δωρεάν ετήσιες ιατρικές εξετάσεις και πρόληψη από χρόνιες παθήσεις  

5. Να ανατεθούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς με καθορισμό προσόντων τους.

6. Δημιουργία καταλυμάτων σε μεγάλης έκτασης συμβάντα (δασικές πυρκαγιές) που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες διαβιώσεις.

7. Πρόβλεψη σε μεγάλης έκτασης συμβάντα, παρουσία ιατρών εργασίας με τον ανάλογο μηχανολογικό και ιατρικό εξοπλισμό για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών υπηρεσιών στο τόπο των επιχειρήσεων, καθώς και μεταφοράς σε Νοσοκομεία σε περιπτώσεις που κριθεί αυτή αναγκαία  .

8. Πρόβλεψη σε μεγάλης έκτασης συμβάντα αερομεταφοράς παρουσία  ιατρών και του κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού, σε περίπτωση  άμεσης ανάγκης μεταφοράς παθόντα σε Νοσοκομείο .

9. Πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας σε  Πυροσβεστικές Υπηρεσίες  και αύξηση των πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών του.Υπηρεσιακά οχήματα-μηχανήματα-μέσα-εξοπλισμός-Μ.Α.Π.


Παρατηρήσεις :

   Το Πυροσβεστικό Σώμα ως μηχανοκίνητο Σώμα σε κάθε  περίπτωση επέμβασης του,  σε οποιοδήποτε τύπου συμβάντος, στηρίζεται στο στόλο των Οχημάτων, στο μηχανολογικό και  υλικοτεχνικό του εξοπλισμό που έχει στη διάθεσή του.  Είναι κρίσιμο ο στόλος των διαφόρων τύπων πυροσβεστικών οχημάτων και μη, να είναι σε καλή λειτουργία και ετοιμότητα αντίδρασης σε πρώτο χρόνο και να εγγυάται την γρήγορη και ασφαλή μετάβαση καθώς και αποτελεσματικότητα . 
Η αξιοπιστία του μηχανολογικού  - υλικοτεχνικού εξοπλισμού  μαζί με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας,  καθορίζουν τη γρήγορη και επιτυχή έκβαση κάθε επιχείρησης με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για το προσωπικό που τα χειρίζεται .

    Αδυναμία αντικατάσταση μέρους πεπαλαιωμένου στόλου Πυροσβεστικών Οχημάτων              που θεωρείται ασύμφορος προς ανακατασκευή η επισκευή λόγο αναποτελεσματικότητας του στις σύγχρονες απαιτήσεις 
Καθηλωμένα  πυροσβεστικά οχήματα σε υπηρεσίες, λόγο έλλειψης σε    (ανταλλακτικά,     ελαστικά, επισκευή, συντήρησή)  

   Ελλείψεις σε μηχανολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό λόγου έλλειψης των απαιτούμενων πιστώσεων.  
  
   Τα μέσα ατομικής προστασίας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην προστασία του προσωπικού,  όταν όμως χάνουν τις αρχικές ιδιότητες  κρίνονται ακατάλληλα και  καθίστανται αναποτελεσματικά για την προστασία του προσωπικού που επιχειρεί με αυτά. 


Προτείνουμε :

1. Την αύξηση πιστώσεων για οχήματα, μηχανήματα, μέσα, εξοπλισμός και Μ.Α.Π.

2. Αντικατάσταση του παλαιωμένου στόλου οχημάτων τα οποία έχουν υπερβεί τα 30 χρόνια επιχειρησιακής δράσης 

3. Μέριμνα για κατάλληλες εγκαταστάσεις στέγασης των δασικών  περιπολικών με σκοπό την προστασία του προσωπικού από την έκθεση στην ηλιακή θερμότητα και ακτινοβολία

4. Καταγραφή και αντικατάσταση παλαιωμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού που δεν τηρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές   

5. Τον εξορθολογισμό του συστήματος την καταγραφή συγκέντρωσης στοιχείων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες υλικοτεχνικού εξοπλισμού και ΜΑΠ των Υπηρεσιών, και την άμεση απόκριση σε αυτές 

6. Την έγκαιρη αντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων ΜΑΠ από καθημερινή τους  χρήση       

7. Την έγκαιρη  προμήθεια προς αντικατάσταση των ΜΑΠ που έχουν ημερομηνία λήξης  βάση προδιαγραφών που τίθενται, για τη διάρκεια παρεχόμενης ασφάλειας τους    

8. Έλεγχο συμβατότητας των ΜΑΠ όπως το (κράνος επεμβάσεων αστικών πυρκαγιών) με  τις αναπνευστικές συσκευές νέου τύπου       

9. Την άμεση επίδοση ΜΑΠ όπως (κράνος επεμβάσεων αστικών πυρκαγιών) στους ΠΠΥ με την ειδικότητα του οδηγού εδώ και επτά χρόνια, επιχειρούν με το κράνος διάσωσης το οποίο δεν είναι συμβατό με τις αναπνευστικές συσκευές      

10. Την άμεση επίδοση ΜΑΠ όπως ζώνης επέμβασης  σε όλους τους ΠΠΥ εδώ και επτά έτη όταν απαιτείται, επεμβαίνουν με δανεικές ή καθόλου 
  


Αναμένουμε την ενσωμάτωση των προτάσεων στο σχέδιο περί  προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρμόδια επιτροπή .
Και την ενημέρωση μας, για την προώθησή του στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης,                                                                                     Με τιμή για το                                                                                                                                                               Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             H  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                          ΑΣΤΡΟΥΔΗ  ΔΗ ΜΗΤΡΑ             
κιν.  6948401282  & *750942                                                                                             κιν. 6988615400  & * 715400