Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση μελών του Σωματείου για δικαστική αναδρομική διεκδίκηση επιδόματος Χριστουγέννων των ετών 2016 και 2017, επιδόματος Πάσχα των ετών 2017 και 2018 και αδείας των ετών 2016 και 2017

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ      &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ
Τ.Κ 69100   ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302           
Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr                           
E mail : ipapanast@gmail.comΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 


ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  370                         ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   20/03/2018  


 ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση μελών  δικαστική αναδρομική διεκδίκηση δώρων των  ετών 2017 – 2018 και επιδόματος αδείας  ετών 2016 – 2017

Συνάδελφοι, όπως σας ενημερώσαμε, κατά την παραμονή μας στην Αθήνα τον περασμένο μήνα το Σωματείο ήρθε σε επαφή με δικηγορικά γραφεία,  για εργασιακά θέματα που εκκρεμούν που αφορούν όλους τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε.

Ένα από αυτά ήταν η δικαστική αναδρομική διεκδίκηση επιδόματος Χριστουγέννων των ετών 2016 και 2017, επιδόματος Πάσχα των ετών 2017 και 2018 και αδείας των ετών 2016 και 2017.

Στις 12/03/2018  λάβαμε πρόταση  από το Δικηγορικό Γραφείο της κα. Δήμητρας Ντούμπας που συνεργαζόμαστε σαν Σωματείο, την οποία και σας παραθέτουμε παρακάτω.

Την πρόταση αυτή τη θέσαμε στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο στην Κομοτηνή στις 18/03/2018 και λάβαμε την απόφαση να κινηθούμε δικαστικά για την αναδρομική διεκδίκηση δώρων και επιδομάτων  αδείας . 

Γνωρίζοντας σας λοιπών την απόφασή μας αυτή,  καλούμε όσους συναδέλφους   ενδιαφέρονται  για την εν λόγω διεκδίκηση να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ώστε να προβούμε με τη σειρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποστολή των απαραίτητων εντύπων στις υπηρεσίες και τη συμπλήρωση αυτών . 


Γνωρίζουμε επίσης σε όλα τα μέλη μας, ότι σύντομα θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ενημερώσεις για δικαστικές διεκδικήσεις που έχουν κατατεθεί ή  πρόκειται  να ακολουθήσουν στο μέλλον για εργασιακά θέματα που χρονίζουν και εκκρεμούν, που αφορούν (Συμβασιούχους Πυροσβέστες -  του 2009 – Επιλαχόντες ΠΠΥ – ΠΠΥ που ανανέωσαν 5ετία για αύξηση ορίου ηλικίας – διεκδίκηση αναγνώρισης τίτλου σπουδών Δ.Ε.) όταν συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχειά για αυτές .

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι είμαστε σε συνεννόηση με άλλα Σωματεία ανά την Ελλάδα, για κινητοποιήσεις παράλληλα με τις δικαστικές διεκδικήσεις πριν την έναρξη της αντιπυρικής Περιόδου. 


                                                               Με τιμή για το                                                                                                                                                  Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   H  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                ΑΣΤΡΟΥΔΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ         
κιν.  6948401282  & *750942                                               κιν. 6988615400  & * 715400ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
XΕΥΔΕΝ 4
ΑΘΗΝΑ 104 34
ΤΗΛ: 8252477-6977690909
FAX: 8256291
E-mail: douba@otenet.gr
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ
ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΜΠΑ  
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣ : Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Πυροσβεστών   ΠΠΥ & Συμ/χων Μακεδονίας  Θράκης  &  Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ: Πρόταση για δικαστική αναδρομική διεκδίκηση επιδόματος Χριστουγέννων των ετών 2016 και 2017, επιδόματος Πάσχα των ετών 2017 και 2018 και αδείας των ετών 2016 και 2017. 

Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Γ.1. «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (περ. 1) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, καταργήθηκαν από 1.1.2013. 
Η ως άνω διάταξη κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ως αντισυνταγματική, ενώ οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 με τις οποίες ορίστηκε το ύψος των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σε 250, 500 και 250 Ευρώ αντίστοιχα, κρίθηκαν ως συνταγματικές λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. 
Επειδή, η πλήρης κατάργηση των ως άνω επιδοματικών παροχών είναι αδικαιολόγητη και αντίθετη τόσο προς το Εθνικό δίκαιο και το Σύνταγμα της χώρας μας όσο και στις έχουσες υπερνομοθετική ισχύ διατάξεις των διεθνών συνθηκών (Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών-Ε.Σ.Δ.Α., διεθνείς συμβάσεις εργασίας, Διεθνές Σύμφωνο για τα δικαιώματα) καθόσον στερεί στους χαμηλόμισθους έλληνες μισθωτούς - υπαλλήλους το δικαιούμενο, ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης τους, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που απασχολούνται στο Δημόσιο (Πυροσβεστικό Σώμα) με σχέση δημοσίου δικαίου και υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του Ν. 4024/2011 έχουν νόμιμο έρεισμα και δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαστικά με αγωγή  την αναδρομική καταβολή των ως άνω επιδομάτων και των αντίστοιχων χρηματικών ποσών που παρανόμως δεν έλαβαν για την τελευταία διετία πριν την άσκηση της αγωγής.  
Συνεπώς έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε με αγωγή απευθυνόμενη στο  καθύλην αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο το επίδομα εορτών Χριστουγέννων των ετών 2016 και 2017 (500 Ευρώ Χ 2 έτη = 1.000 Ευρώ), το επίδομα εορτών Πάσχα των ετών 2017 και 2018 (250 Ευρώ Χ 2 έτη = 500 Ευρώ) και το επίδομα αδείας των ετών 2016 και 2017 (250 Ευρώ Χ 2 έτη = 500 Ευρώ) και συνολικά το ποσό των 2.000 Ευρώ. Η αγωγή για τη διεκδίκηση των ανωτέρω επιδομάτων πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου 2018. 
Σας ενημερώνω ότι προς διεκδίκηση των ανωτέρω παρανόμως καταργηθέντων επιδοματικών παροχών, είμαι σε θέση, ως έχουσα πολυετή επιτυχή εμπειρία στο εργατικό και διοικητικό δίκαιο, να αναλάβω την έγερση και άσκηση αγωγών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την υποστήριξή τους μέχρι την τελεσιδικία τους. 
Τα δικαστικά έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, επίδοσης των αγωγών, παράστασης στο Δικαστήριο για τη συζήτηση των αγωγών μέχρι και την έκδοση οριστικής απόφασης στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας ανέρχεται σε είκοσι (20,00) Ευρώ για έκαστο υπάλληλο. 
Η δε αμοιβή μου ανέρχεται σε ποσοστό 3%, πλέον του ισχύοντος και αναλογούντος Φ.Π.Α., καταβληθείσα σε εμένα, όταν καταβληθεί σε έκαστο των υπαλλήλων από το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό που του επιδικάστηκε (κεφάλαιο, μετά των νομίμων τόκων υπερημερίας Δημοσίου εκ ποσοστού 6% ετησίως). 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης, ουδεμία αμοιβή θα μου οφείλεται και ουδέν ήδη καταβληθέν δικαστικό έξοδο επιστρέφεται. 
Ως προς την απόφαση που θα εκδοθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, είτε αυτή είναι θετική είτε όχι, λόγω του ποσού που έκαστος ενάγων διεκδικεί που είναι έως και το ποσό των 3.000 Ευρώ, η απόφαση είναι ανέκκλητη, δηλαδή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Προβλέπεται όμως και στην περίπτωση αυτή και εφόσον οι αποφάσεις είναι θετικές και αφορούν σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος, το Ελληνικό Δημόσιο, να ασκήσει απευθείας αναίρεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τον ισχυρισμό είτε ότι η επίλυση της διαφοράς έχει γι’ αυτόν ευρύτερες δημοσιονομικές ή οικονομικές επιπτώσεις με αναφορά σε αριθμητικά δεδομένα, είτε περί αντίθετης προς την υπόθεση υφιστάμενης νομολογίας, είτε περί ύπαρξης σπουδαίου νομικού ζητήματος. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει επιπλέον κόστος για έκαστο των υπαλλήλων που τους αφορά η απόφαση και θα απαιτηθεί η εκ μέρους υποβολή υπομνήματος και παράστασή μου στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς αντίκρουση των ισχυρισμών του Δημοσίου, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα κυμαίνεται στο ποσό των 30,00 Ευρώ για έκαστο των εναγόντων.  
Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας αποφασίσει να συνεργαστεί μαζί μου για την παρούσα δικαστική διεκδίκηση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μου, προκειμένου να αποστείλω κατάσταση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την εξουσιοδότηση και την εντολή-εργολαβικό δίκης προκειμένου να το προωθήσετε στα ενδιαφερόμενα μέλη σας. 
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

ΔΗΜΗΤΡΑ Α. ΝΤΟΥΜΠΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜΔΣΑ:17413)
ΧΕΫΔΕΝ 4 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ: 10434
ΑΦΜ: 052284327, ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών
Τηλ.: 210-8252477, Κιν.: 6977690909
Email : douba@otenet.gr