Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Ερώτημα του Συνήγορου του Πολίτη προς το Αρχηγείο ΠΣ για τη διάκριση λόγω ηλικίας στη διαδικασία ένταξης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό


Αναμένουμε την απάντηση του Αρχηγείου στο ερώτημα που τέθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη μόλις λάβουμε γνώση θα σας ενημερώσουμε  για την απάντηση .

Τώρα όσον αφορά τη δικαστική διεκδίκηση των 5ετων  πυροσβεστών που ανανέωσαν τη θητεία και έχουν μείνει εκτός ρύθμισης, χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολογία διαθέτοντας πολυετή προϋπηρεσία αλλά και προσόντα ίδια ή και ανώτερα εκείνων των μονίμων συναδέλφων τους, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είναι μάχιμη υπηρεσία, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα  να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό . 
Σας ενημερώνουμε η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν το Νοέμβριο, έχει ορισθεί στις 15 Οκτωβρίου 2018  .

Παράλληλα, γίνονται ενέργειες  να υποβληθεί εκ μέρους του Σωματείου μας αναφορά, ενώπιον της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέτοντας την αντίθεση του Ν. 3938/2011 προς την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και την νομολογία τόσο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), που υποχρεώνει το Κράτος να μην εισάγει διακρίσεις εις βάρος των εργαζομένων με μοναδικό κριτήριο την ηλικία.