Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση μελών για τον προσδιορισμό συζήτησης των αγωγών διεκδίκησης του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ 

Μετά από  ενημέρωσης μας από τη Δικηγόρο που έχει αναλάβει τη δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι, η συζήτηση της υπόθεσης έχει ορισθεί για τις 11 Οκτωβρίου 2018 στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών .

Το δε διάστημα που διεκδίκησης των αναδρομικών  του επιδόματος , είναι για δυο έτη  από  της  1 Μαΐου  2012 έως και την 30 Απριλίου 2014,  δηλαδή διάστημα 24 μηνών .
Για το δε υπόλοιπο διάστημα από 1 Μαΐου 2014 μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, για την διεκδίκηση των αναδρομικών θα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και θα κινηθούμε αναλόγως . 
Σας επισυνάπτουμε το ενημερωτικό της δικηγόρου μας .


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
XΕΥΔΕΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 104 34
ΤΗΛ: 8252477 FAX: 8256291
E-mail: douba@otenet.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΜΠΑ
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΘΕΜΑ :Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας
-------------------------------

Ενημερώνω τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που μου ανέθεσαν την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1.5.2012 έως και 30.4.2014, ότι οι αγωγές που κατατέθηκαν τον Απρίλιο του 2014 προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 11ης Οκτωβρίου 2018. 

Για το θέμα αυτό θα επανέλθω σύντομα με νεότερη ανακοίνωσή μου ως προς το θέμα της καταβολής του υπολοίπου ποσού των 50 Ευρώ  για έκαστο των προσφευγόντων ΠΠΥ για την κάλυψη των εξόδων του αγωγόσημου και της συζήτησης της αγωγής. Με εκτίμηση,

          Δήμητρα Ντούμπα 
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω