Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ για την Μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης