Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

Όταν δεν έχεις τα κότσια να πεις τα πράγματα με το όνομα τους και ρίχνεις το μπαλάκι στους άλλους ... για τι δημιουργία εντυπώσεων (πάγια τακτική) και μετά ζητάς τα ρέστα

Απάντηση στο υπ. Αριθ. Πρωτ : 2612  στις 26/03/2018 Έγγραφο της Ομοσπονδίας με   ΘΕΜΑ :            
Οι συκοφαντίες και τα ψέματα για ίδιον όφελος στο Συμβούλιο της Γ.Σ.Ε.Ε. και η αντίκρουση τους.


Για το συγκεκριμένο έγγραφο του Σωματείου που σας παραθέτουμε και επικαλείται η  Ομοσπονδία για άλλη μια φορά προς τρίτους και μας εμπλέκει ως Σωματείο, αφορά μια και μόνο σελίδα δηλαδή τον Οικονομικό Απολογισμό του 2011 - 2012 και όχι τα οικονομικά της Ομοσπονδίας .

Επίσης ζητάει διευκρινήσεις και δεν κατηγορεί .

Οι διευκρινήσεις δόθηκαν το 14 παρουσία όλου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και του προηγούμενου Ταμεία και αυτές αφορούσαν καθαρά τη διατύπωση του συγκεκριμένου Απολογισμού 2011 - 2012 και τις πράξεις επ αυτού .

Μετά το πέρας του Δ.Σ. το θέμα θεωρήθηκε λήξαν, αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις .

Ποτέ όμως δεν δόθηκε στο Σωματείο μας έγγραφη απάντηση επί του εγγράφου μας από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας ως όφειλε .

Απεναντίας το συγκεκριμένο έγγραφο έχει γίνει σημαία για άλλους λόγους που καμιά σχέση δεν έχουν με το σκοπό έκδοσής του .ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑΤ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &  ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΟΜΙΜΑ                                                     
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ                                               ΠΡΟΣ               
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                        
ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03)                                                     1. Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
& ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: (258/12                                             2. ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ                                             ΕΔΡΑ:  4η  Ε.Μ.Α.Κ. της Π.Δ.Π.Υ                                                                   ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ                                                                            
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ                                                                                                      
BI.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                                                
Τ.Κ    69100                                                                                            
E mail ipapanast@gmail.com    
 ΦΑΞ : 25510 38371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
                                                                                                                                                                                                                                                          
ΑΡ.  ΠΡΩΤ : 30                                                                            ΚΟΜΟΤΗΝΗ   16/03/2014
ΘΕΜΑ: «Οικονομικός απολογισμός του 2011 της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π»

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014 , πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο και οι εκλογές της Ομοσπονδίας, όπου και παρευρεθήκαμε σε απαρτία.
Οι εξελίξεις όμως και τα ζητήματα που μας απασχολούν τρέχουν με ταχείς ρυθμούς και τα περιθώρια για καθυστερήσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Πρόθεσή μας δεν είναι να μακρυγορήσουμε απλά να θέσουμε ως σύνεδροι ένα ζήτημα που προκάλεσε  εύλογα ερωτηματικά και βεβαίως δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει εξήγηση. 
Κατά το μήνα Ιανουάριο σας αποστείλαμε έγγραφο με το οποίο ζητούσαμε να μας αποσαφηνίσατε το υπόλοιπο του ταμείου της Ομοσπονδίας όπως αυτό προέκυψε από φωτοαντίγραφα τα οποία λάβαμε εκ των υστέρων και όχι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Κρίνατε ότι το έγγραφο δεν ήταν επίσημο και μας ζητήσατε να το επισημοποιήσουμε . Έτσι επαναφέρουμε το θέμα και επαναλαμβάνουμε τα κάτωθι: 
Θα επιθυμούσαμε την αποσαφήνιση και την αναλυτικότερη επεξήγηση του συγκεκριμένου ποσού των 10.730,08 €  που φαίνεται ως υπόλοιπο του 2012 και έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Δ.Σ, καθώς κάνοντας την αφαίρεση από τα συνολικά ποσά εσόδων – εξόδων του 2011 – 2012  (213.275,22 – 155.707,66 = 57.565,56 € )  προκύπτει το ποσό των 57.565,56 € και σε καμία περίπτωση το ποσό των 10.730,08 € Ευρώ έτσι η διαφορά είναι της τάξης των 47.835,48 € …..
Επειδή το οικονομικό θέμα είναι το πλέον ευαίσθητο ζήτημα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της διαχείρισης στα μέλη της Ομοσπονδίας, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί η μεγάλη αυτή διαφορά και παρακαλούμε η διαδικασία να γίνει εγγράφως ώστε να αναρτηθεί  στο διαδίκτυο. Συνεπώς θα απαντηθεί σε όλους τους συναδέλφους, που  το εντόπισαν και ενδεχομένως δυσπιστούν.Οι σύνεδροι του Σωματείου Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
1. Παπαναστασίου Ιωάννης
2. Διαμαντάκης Αθανάσιος
3. Λαφαζάνης Ιωάννης
4. Χριστοφορίδης Χρήστος
5. Δεληγεωργίου Χρήστος
6. Αστρούδη Δήμητρα
7. Σημιτζής Ελευθέριος
8. Γεωργιάδης Γεώργιος
9. Αναστασίου Αλέξιος  
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε άμεσα - εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,  την έγγραφη και ενυπόγραφη απάντησή σας.


                                                                Με τιμή το
Διοικητικό Συμβούλιο
                                                         του Σωματείου

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                        ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
    κιν.  6948401282  & *750942                                                κιν.  6947402626 &  *786272           Και αυτός είναι ο Οικονομικός Απολογισμός του 2011 - 2012 για τον οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις με το παραπάνω έγγραφο του Σωματείου . Στο κάτω μέρος του Απολογισμού  αναφέρονται τα κάτωθι ποσά και ένα υπόλοιπο για χρήση του 2013 :

ΕΣΟΔΑ 2011 - 2012                              58.196,96     155.078,26                        213.275,22

ΕΞΟΔΑ 2011 -2012                               47.456,88     108.240,78                       155. 707,66

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2013       10.730,08 


Αν κάποιος τραβήξει μια γραμμή και αφαιρέσει  από τα έσοδα 2011 - 2012  τα έξοδα 2011 - 2012 προκύπτει το παρακάτω ποσό :

ΕΣΟΔΑ 2011 - 2012                            56.196,96     155.078,26                        213.275,22
ΕΞΟΔΑ 2011 -2012                             47.456,88     108.240,78                     155.707,66
                                                                                                                             57.567,56

 Από την αφαίρεση των δυο ποσών 213.275,22 – 155.707,66 = 57.565,56   Προκύπτει το ποσό των 57.567,56 ευρώ και όχι το υπόλοιπο των 10.730,08 ευρώ  που αναφαίρετε για χρήση του 2013  
  
ΣΧΟΛΙΟ

Αν γινόταν το Συνέδριο το 2012, που τότε κάποιοι δεν ήθελαν να πραγματοποιηθεί για τους δικούς τους λόγους ,  βλέπε  (δικηγορικό γραφείο - επιλαχόντες ) ή οι ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ του 2011 και του 2012 τυπωνόταν σε διαφορετικά έντυπα στο Συνέδριο του 2013, δεν θα χρειαζόταν  καμιά αποσαφήνιση γιατί απλά θα ήταν ξεκάθαρα τα ποσά όπως αναφέρουμε παρακάτω:
Που ενώ αυτά υπάρχουν στον παραπάνω Οικονομικό Απολογισμό του 2011-2012, ο τρόπος που είναι διατυπωμένα αφήνουν ερωτήματα με την πρώτη ανάγνωση.
Και πέραν αυτού δεν είχαν διανεμηθεί σε όλους τους συνέδρους, όπως αναφέρουμε και στο έγγραφό μας, κίνηση που άφηνε υποψίες, αφού ζητήθηκε από την πλευράς μας σαν Σωματείο, για να μας δοθεί αφού είχε ψηφιστεί ο Οικονομικός Απολογισμός 2011 & 2012.
Φυσικά πέρασε και τότε ομόφωνα παρά τις δικές μας ενστάσεις, γιατί δεν τον είχαμε στα χέρια μας όπως έπρεπε για να δούμε τα ποσά που ψηφίζαμε ... κύριε Φαραντάκη πρώην Γ. Γραμματέα και νυν πρόεδρε τι έκανες στο συνέδριο του 2013 για να αποτρέψεις όλα αυτά που γινόντουσαν τότε ???    ΤΙΠΟΤΑ !!!
Τότε συμφωνούσες τώρα γιατί διαφωνείς ???
Η αλήθεια δεν έχει δυο όψεις να χρησιμοποιούμε την κάθε όψη όπως μας βολεύει ...


Αυτό φαίνεται αν πάρεις με τη σειρά τους Οικονομικούς Απολογισμούς πρώτα του 2011 και ύστερα του 2012, το δε ποσό που προκύπτει ως υπόλοιπο του 2012 για χρήση του 2013 είναι αυτό των 10.730,08 ευρώ που αναγράφεται στο έντυπο που διανεμήθηκε εκ των υστέρων και όχι  όταν ψηφιζόταν ο εν λόγω Απολογισμός .

Οικονομικός Απολογισμός 2011 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010                                                                         46.440,60
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  2011                                  29.323,59
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  2011               804,07
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ     2011                                               +  78.510,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2011                                                    155,078,26 ευρώ 

ΕΣΟΔΑ                            155.078,26 ευρώ
ΕΞΟΔΑ                         - 108.240,78 ευρώ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011            46.837,48 ευρώ 


Οικονομικός Απολογισμός  2012 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011                                                                          46.837,48
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ  2012                                   11.115,64
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ   2012              243,84
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ   2012                                                 +           0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2012                                                              58.196,96 ευρώ 

ΕΣΟΔΑ                             58.196,96 ευρώ
ΕΞΟΔΑ                         -  47.466,88 ευρώ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012           10.730,08 ευρώ 


Με το έγγραφο μας θέσαμε   ως Σωματείο  συγκεκριμένο ερώτημα ως οφείλομαι έναντι των μελών που εκπροσωπούμε, για το οποίο δόθηκαν διευκρινήσεις  σε Δ.Σ. της Ομοσπονδίας το 2014 και το θέμα θεωρήθηκε  λήξαν, γιατί δεν προκύπτει από αυτό κανένα έλλειμμα .
Τώρα γιατί αποκρύπτεται αυτή η διευκρίνηση, ρωτήστε τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, θα είχαν τους λόγους τους  .

Τώρα αν ήθελαν να πατήσουν σ αυτό το έγγραφο, γιατί δεν είχαν να πατήσουν κάπου αλλού, ή για τη δημιουργία εντυπώσεων, γιατί δεν ξέρανε τι τους γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι δικό τους θέμα .

Αλλά όταν θα μιλάνε για το Σωματείο μας καλά θα κάνουν στο εξής, να μπορούν να αποδείξουν τα λεγόμενα τους, γιατί αν αυτά που λένε δεν στηρίζονται ... τότε υπάρχει θέμα.
Τους ενημερώνουμε ότι ξέρουμε πολύ καλά να προστατεύουμε και εμείς τα συμφέροντα μας όταν μας κατηγορούν χωρίς στοιχεία .
Πλάτες δεν κάναμε σε κανένα ούτε πρόκειται να κάνουμε ...