Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έτος Ιδρύσεως 1998

Μέλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αριθμός Απόφασης Αναγνώρισης και Εγγραφής στο Ειδικό Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων Πρωτοδικείου Κέρκυρας 69/98 και 669/98Αριθ. Πρωτ.: 99                                                                                            Κέρκυρα 13 Ιουλίου 2017

Προς :
 1. Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
 2. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
 3. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας.
 4. Αρχηγό Π.Σ.
 5. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.
 6. ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ιονίων Νήσων & ΔΙ.ΠΥ.Ν. Κέρκυρας.
 7. Περιφερειακό Διευθυντή ΕΛ.ΑΣ. Ιονίων Νήσων.
 8. Βουλευτές Σύριζα Ν. Κέρκυρας.
 9. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
 10. Αντιπεριφέρεια Ιονίων Νήσων – Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
 11. Δήμαρχο Κέρκυρας – Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας.
Κοινοποίηση:
1. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
2. Μ.Μ.Ε.
3. Μέλη Ένωσής μας.
4. Σωματείο Πυροσβεστών Πυρόσβεσης Διάσωσης Ν. Κέρκυρας.
ΘΕΜΑ: « Καταγγελία ».
Σχετ. : το με αριθμ. πρωτ. 97 / 05.08.2015 έγγραφό μας.

Αξιότιμοι,
σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε μετά τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας ως Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στο καταυλισμό των Αθιγγάνων την 11η Ιουλίου 2017. Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειάς μας, την θλίψη μας, την απόλυτη αγανάκτησή μας, καθότι ενώ εκτελώντας τα καθήκοντά μας στο ακέραιο, αντιμετωπίζουμε χυδαίες ύβρεις – προκλήσεις, προπηλακισμούς, επιθέσεις και αρπαγή ατομικού εξοπλισμού και προσωπικών αντικειμένων των συναδέλφων μέσα από τα πυροσβεστικά οχήματα, από πλευράς των αθιγγάνων, όταν παραδόξως οι ίδιοι μας καλούν να διασώσουμε την ζωή και την περιουσίας τους. Όπως καταλαβαίνετε θα μπορούσαν αυτά τα συμβάντα να είχαν άσχημη κατάληξη και τα « ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται », αν οι συνάδελφοι δεν είχαν επιδείξει τεράστια υπομονή και κατανόηση.

Τονίζουμε λοιπόν με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο, πως : « Πολίτες που διαπράττουν αξιόποινες πράξεις και συμπεριφορές, κατ΄ επανάληψη, θα πρέπει να λογοδοτούν στις αρμόδιες αρχές του Κράτους ». 
Διευκρινίζουμε προς όλους, πως η Υπηρεσία μας προβλέπει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, αυξημένη ετοιμότητα για την εν λόγω περιοχή, με αποτέλεσμα ο χρόνος επέμβασης να αυξάνεται για την αντιμετώπιση έτερων συμβάντων, ειδικότερα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του νησιού !!!.
Ας αναλογιστεί η Πολιτεία ποιοι είναι οι λόγοι, που οδηγούν μία μειοψηφία πολιτών του νησιού μας, να εξευτελίζει την προσωπικότητα και το έργο των Πυροσβεστών οι οποίοι αρκετές φορές ξεπερνούν τα ανθρώπινα όρια.
Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε πως και οι ¨Αθίγγανοι είναι και αυτοί άνθρωποι και παιδιά του ίδιου Θεού και όχι ενός κατωτέρου¨, που επιβάλλεται να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες και να μην περιθωριοποιούνται. Υποχρέωση της Πολιτείας είναι η ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό και σε βάθος χρόνου να επέλθει η ενσωμάτωση, προκειμένου να εκλείψουν οι παραβατικές συμπεριφορές. Εμείς από πλευράς μας είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε σε όλους πως θα εξαντλήσουμε κάθε μας δικαίωμα για την προστασία της ζωής και τις σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων μας και πως η αντίδρασή μας θα είναι άμεση και άκρως δυναμική και πάντα στα νόμιμα πλαίσια.
Επειδή όπως λέει και ο λαός μας τα πολλά λόγια είναι φτώχεια,
« ε π ι τ ε λ ο ύ ς      δ ώ σ τ ε      λ ύ σ η      τ ώ ρ α »,
λύσεις υπάρχουν και έχουν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν και έχουν αποδώσει.
Υποχρέωση της Πολιτείας είναι η διαφύλαξη της απρόσκοπτης εργασίας των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων και λόγω όλων των προαναφερθέντων, θεωρούμε πως είναι άκρως επιβεβλημένη η περαιτέρω ενίσχυση των Αστυνομικών δυνάμεων που καλούνται και συνδράμουν στη διασφάλιση του Πυροσβεστικού μας έργου.
Επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας και σας καθιστούμε υπεύθυνους για τυχόν παραλείψεις σχετικά με την σωματική ακεραιότητα και ζωή των συναδέλφων μας.

Επιτέλους σας ξαναλέμε, δώστε λύση, δώστε λύση σήμερα !!!!!!!

                                                                                  Για το Δ.Σ.
της Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Κέρκυρας

Ο                                                                                                                                Ο
Πρόεδρος                                                                                                           Γεν. Γραμματέας
ΜΑΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                                   ΛΕΙΣΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ