Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Έγγραφο του Σωματείου προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Τόσκα για τη χορήγηση του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ      &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ                
Τ.Κ 69100   ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302                          Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr                            
E mail : ipapanast@gmail.comΑΡ.  ΠΡΩΤ :  271                           ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   19/07/2017      
  
ΠΡΟΣ :   1. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Τόσκα   
     
ΘΕΜΑ:  Χορήγησης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους  Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Κύριε Υπουργέ
Mε αφορμή  το πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ που κατατέθηκε την 12-7-2017 με  τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις”. και σε εργαζόμενους πέραν εκείνων των υπηρεσιών καθαριότητας .

Και ειδικότερα στο σχέδιο νόμου υπάρχουν άρθρα, που έρχονται να ρυθμίσουν θέματα όπως  αυτό της  χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επεκτείνοντας την δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος «βαρέων και ανθυγιεινών» και σε εργαζόμενους πέραν εκείνων των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως π.χ στους εργαζόμενους σε μουσικές μπάντες, μουσικά σύνολα, μουσικούς μαέστρους κλπ.   

Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011,  προβλέπουν  τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι δε του εν λόγω επιδόματος καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

Κύριε Υπουργέ
Με βάση τις διατάξεις του ως άνω νόμου οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με την ειδικότητα του ΟΔΗΓΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ μετά την έκδοση των νέων υπηρεσιακών αδειών –διπλωμάτων,  βάση της ειδικότητας λάμβαναν το εν λόγω επίδομα από τις 01/05/2012 έως και 31/08/2012, έκτοτε κόπηκε η χορήγηση του μέχρι και σήμερα και  επιστρέφει αναδρομικά από τους δικαιούχους που το λάμβαναν, με το υπ΄ αριθμ.  2/61891/0022/30-08-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την αιτιολογία συνάφειας του επαγγέλματος του Πυροσβέστη που δεν εντάσσεται στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Οι μηνιαίες αποδοχές  που λαμβάνουμε είναι αυτές των  εποχικών πυροσβεστών, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση και ασφαλίζονται υποχρεωτικά για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).  
Σας γνωρίζουμε  ότι, τα ένσημα μας ανήκαν και συνεχίζουν να ανήκουν στην κατηγορία ( ΒΑΡΕΑ, ΕΤΕΑΜ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ).

Έκτοτε μέχρι και σήμερα δεν επαναπροσδιορίστηκε η χορήγηση του, μολονότι υπήρξε έντονη διαμαρτυρία τόσο από πλευράς συναδέλφων όσο και από πλευράς του Σωματείου μας, προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, λαμβάνοντας μόνο προφορικές  δεσμεύσεις για την επαναφορά  και την επέκταση του. 

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι, ότι ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κρατήσεις με την  συνεχίζουν να είναι ΒΑΡΕΑ, ΕΤΕΑΜ, το επίδομα όμως επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνεχίζει να μην καταβάλετε εδώ και (5) πέντε χρόνια στους δικαιούχους  Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.                                                                                                                    
Πώς είναι δυνατό  εν λόγω επίδομα να χορηγείται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων με την προαναφερόμενη ειδικότητα που υπάγονται στις διατάξεις του στο Ενιαίου Μισθολογίου , και στη δική μας περίπτωση γίνεται εξαίρεση ; Όταν βάση διατάξεων νόμων, είμαστε δικαιούχοι επιδομάτων, βρίσκουμε τοίχο λόγο συνάφειας του επαγγέλματος (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) και όταν ζητάμε καθήκοντα και ωράρια εργασίας σαν ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ τότε βρίσκουμε τοίχο λόγο κατηγοριοποίησης μας .

Είναι σαφές από τα ανωτέρω, ότι η μη χορήγηση του επιδόματος  στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που είναι δικαιούχοι , παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και δημιουργεί άνιση μεταχείριση .

Χρόνιο αίτημα μας είναι, η επαναχορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος μας και την ένταξη του στη λίστα των  Β.Α.Ε  όλων των συναδέλφων  που έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανεξαρτήτου ειδικότητας, λόγο  επικινδυνότητας από τη φύση  του επαγγέλματος μας .

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν έχουν γίνει ενέργειες από πλευράς σας, για τον καθορισμό δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 15 του Ν. 4024/2011 και την  κατάρτισης ανάλογης Κοινής Υπογραφής  Απόφασης  . 

                                                                          Με τιμή για το                                                                                                                       Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                H  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                         ΑΣΤΡΟΥΔΗ  ΔΗ ΜΗΤΡΑ  
κιν.  6948401282  & *750942                                                          κιν. 6988615400  & * 715400