Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Έγγραφο του Σωματείου προς την Υπουργό Εργασίας για την επαναχορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος μας και την ένταξη του στη λίστα των ΒΑΡΕΩΝ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ όλων των συναδέλφων που έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανεξαρτήτου ειδικότητας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ      &  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΝΟΜΙΜΑ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ  :(246/03  1924 ΕΜ 278/03) ΕΔΡΑ : ΚΟΜΟΤΗΝΗ  ΔΙΕΥΘYΝΣΗ :  ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - 4η ΕΜΑΚ                  Τ.Κ 69100   ΦΑΞ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :   2510 611302                          Blog : pyrosvestesamth.blogspot.gr                              
E mail : ipapanast@gmail.com

ΑΡ.  ΠΡΩΤ :  269                                              ΚΟΜΟΤΗΝΗ :   17/07/2017         


ΠΡΟΣ :      1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ     κα.  Έφη Αχτσιόγλου       


ΘΕΜΑ: Επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων 

Αξιότιμη κυρία  Υπουργέ ,
Mε αφορμή  το πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ που κατατέθηκε την 12-7-2017 με  τίτλο: “Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις”. και σε εργαζόμενους πέραν εκείνων των υπηρεσιών καθαριότητας .

Και ειδικότερα στο σχέδιο νόμου υπάρχουν άρθρα, που έρχονται να ρυθμίσουν θέματα όπως  αυτό της  χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επεκτείνοντας την δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος «βαρέων και ανθυγιεινών» και σε εργαζόμενους πέραν εκείνων των υπηρεσιών καθαριότητας, όπως π.χ στους εργαζόμενους σε μουσικές μπάντες, μουσικά σύνολα, μουσικούς μαέστρους κλπ.    

Σας γνωρίζουμε οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης έχουν σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, πενταετούς υποχρέωσης και τριετούς παράτασης, ο ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ,  αν και ένστολοι υπάγονται στο  Ενιαίο Μισθολόγιο και όχι στο Ειδικό Μισθολόγιο και διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011
                                                                              
Από της 1 Μαΐου του 2012 μετά την έκδοση των νέων υπηρεσιακών αδειών – διπλωμάτων (ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ – ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ), χορηγήθηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μόνο στους συναδέλφους που  είχαν την ειδικότητα του οδηγού ΟΔΗΓΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ κατά της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) που προβλέπει την παροχή του εν λόγω επιδόματος.

Το  επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας χορηγήθηκε στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης από της 01/05/2012 έως και 31/08/2012, οπότε και σταμάτησε η χορήγηση του και  επιστρέφει αναδρομικά από τους δικαιούχους που το λάμβαναν, με το υπ΄ αριθμ.  2/61891/0022/ 30-08-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την αιτιολογία συνάφειας του επαγγέλματος του Πυροσβέστη που δεν εντάσσεται στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Έκτοτε μέχρι και σήμερα δεν επαναπροσδιορίστηκε η χορήγηση του, μολονότι υπήρξε έντονη διαμαρτυρία τόσο από πλευράς συναδέλφων όσο και από πλευράς του Σωματείου μας, προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, λαμβάνοντας μόνο προφορικές  δεσμεύσεις για την επαναφορά του. 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, τα ένσημα μας ανήκαν και συνεχίζουν να ανήκουν στην κατηγορία ( ΒΑΡΕΑ, ΕΤΕΑΜ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ).
Το παράδοξο της υπόθεσης είναι, ότι ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κρατήσεις με την ειδικότητα του Οδηγού Πυροσβεστικών Οχημάτων συνεχίζουν να είναι ΒΑΡΕΑ, ΕΤΕΑΜ, το επίδομα όμως επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνεχίζει να μην καταβάλετε εδώ και (5) πέντε χρόνια στους δικαιούχους  Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.  
                                                                                                                      
Πώς είναι δυνατό  εν λόγω επίδομα να χορηγείται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων με την προαναφερόμενη ειδικότητα που υπάγονται στις διατάξεις του στο Ενιαίου Μισθολογίου , και στη δική μας περίπτωση γίνεται εξαίρεση ;

Είναι σαφές από τα ανωτέρω, ότι η μη χορήγηση του επιδόματος  στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που είναι δικαιούχοι , παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και δημιουργεί άνιση μεταχείριση .

Παραδείγματα ανά έτος με σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και θανάσιμους τραυματισμούς συναδέλφων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,  έχουμε πολλά, θεωρούμε εκ των πραγμάτων το αίτημα μας δίκαιο και πραγματικό .

Βάση των ως άνω προαναφερομένων (Ειδικότητας – Ασφάλισης – Ασφαλιστικών εισφορών - Ενιαίο Μισθολόγιο) από τα οποία συνάγεται, ότι οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, και εφόσον  διέπονται από τις διατάξεις του   του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 που ορίζεται ότι στον υπάλληλο, εκτός του βασικού του μισθού, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 Ευρώ και ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος . 

Αξιότιμη κυρία  Υπουργέ
Ζητάμε την παρέμβαση σας, για την επαναχορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του επαγγέλματος μας και την ένταξη του στη λίστα των  ΒΑΡΕΩΝ και ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  όλων των συναδέλφων  που έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανεξαρτήτου ειδικότητας, λόγο  επικινδυνότητας από τη φύση  του επαγγέλματος μας .

                                                                         Με τιμή για το                                                                                                                           Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           H  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                                        ΑΣΤΡΟΥΔΗ  ΔΗ ΜΗΤΡΑ              κιν.  6948401282  & *750942                                                         κιν. 6988615400  & * 715400