Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Συγκέντρωση πυροσβεστών στο Σύνταγμα

Συλλαλητήριο πραγματοποιούν αυτήν την ώρα συμβασιούχοι πυροσβέστες στο κέντρο της Αθήνας. Το ραντεβού έχει δοθεί στην πλατεία Συντάγματος.
Οι πυροσβέστες διεκδικούν:

1. Ανανέωση της σύμβασης των 1.320 εποχικών-συμβασιούχων με 12 μήνες εργασία, εκ των οποίων θα καλύπτουν 6 μήνες καταστολή και 6 μήνες πρόληψη.

2. Ανανέωση του πίνακα των επιτυχόντων-επιλαχόντων του 2011 για τη λίστα των εξ εποχικών.

3. Πλήρη εναρμόνιση των καθηκόντων των εναπομείναντων Π.Π.Υ. με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.

4. Ανανέωση της θητείας των εναπομεινάντων Π.Π.Υ. έως κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

5. Άμεση υλοποίηση του Ν. 3938/2011 για τη μονιμοποίηση των ήδη αξιολογημένων 2097 ΠΠΥ τριετούς ανανέωσης.

6. Ένταξη του επαγγέλματος στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

7. Καταβολή επιδόματος 300 ευρώ στους Π.Π.Υ. που τυχόν τεθούν λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση υπηρεσίας ή ένεκα αυτής σε καθεστώς υπηρεσίας γραφείου, όπως ισχύει και στο μόνιμο προσωπικό.